Programos dalyviai (1 AR, 3 AR, 4 AR ir 4 BR klasės mokiniai kartu su mokytojomis Lina Kavaliauskiene, Danute Giržadiene, Daiva Ragauskiene ir Lina Pipiniene) aplankė Balio ir Vandos Sruogų muziejų ir susipažino su namų šeimininkų – Balio ir Vandos Sruogų biografija, apžiūrėjo memorialinius kambarius, įsiminė interjero detales. Turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su garsių dailininkų paveikslais (A. Galdikas, A. Žmuidzinavičius ir kt.), autentiškais baldais (J. Prapuolenis), išgirdo įdomų pasakojimą apie namo projektą (V. Zubovas), pastatymo aplinkybes. Po neilgos ekskursijos moksleiviams buvo kortelėse pateikiami klausimai-mįslės apie muziejuje „pasislėpusius“ eksponatus. Edukacinės programos dalyvių tikslas buvo pasiektas: įminta mįslė (atspėti, koks tai eksponatas), surastas eksponatas muziejuje ir padėta prie jo kortelė.