2024-06-14 vyko kandidatų, siūlomų apdovanoti „Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos metų mokinys“ skulptūra ir atminimo raštu, „Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos metų pradinukas“ skulptūra ir atminimo raštu bei „Didžiausia metų pažanga“ atminimo raštu, rinkimai. Direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija vertino kandidatų mokymosi rezultatus, laimėjimus olimpiadose ir konkursuose bei kitus nuopelnus, už kuriuos gali būti suteikti apdovanojimai. Komisija nusprendė 2023-2024 m. m. apdovanojimus skirti šiems mokiniams:

METŲ MOKINĖ –  JOGAILĖ MAŽEIKAITĖ, 6A  klasės mokinė  (Partizanų g. 22 ),

METŲ MOKINĖ – SMILTĖ PAUTIENIŪTĖ, 6AR klasės mokinė (Radvilėnų pl. 7),

METŲ  PRADINUKĖ – JUSTINA JUODSNUKYTĖ, 4B klasės mokinė (Partizanų g. 22),

METŲ  PRADINUKĖ – RUSNĖ KRASAUSKAITĖ, 3AR klasės mokinė (Radvilėnų pl. 7),

DIDŽIAUSIA METŲ PAŽANGA  –  PIJUS GUDAITIS, 2A klasės mokinys  (Partizanų g. 22),

DIDŽIAUSIA METŲ PAŽANGA – MARC VICHE JAVOLOYES, 2AR klasės mokinys ir MATEO VICHE JAVOLOYES, 3AR klasės mokinys (Radvilėnų pl. 7).

Apdovanojimai mokiniams bus įteikti Mokslo ir žinių šventės metu 2024 m. rugsėjo mėnesį.

 

Skip to content