Spalio 29 d. 5a kl. mokinė Jogailė Mažeikaitė (mokytoja R. Janušonienė) ir 8ar kl.mokinė Paula Kiseliovaitė (mokytoja R. Rancienė) dalyvavo Respublikiniame moksleivių skaitovų konkurse, kuris vyko Kauno Maironio muziejuje. Šeštadienio popietė, praleista deklamuojant ir klausantis eilių, įkvepia dar daugiau domėtis savo gimtąja šalimi, jos praeitimi ir kultūra.