Birželio 5 d. 3a klasės mokiniai su mokytoja Kristina Biknienekeliavo į Vytauto Didžiojo karo muziejų. Čia susipažino su pasauline ginkluotės istorija, ,,LITUANICOS“ memorialinėje salėje ap-žiūrinėjo lėktuvo nuolaužas, lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno drabužius, asmeninius daiktus bei dokumentus, aplankė Muziejaus sodelį ir jo garsias skulptūras ,,Knygnešys“ bei ,,Vargo mokykla“, paminklą žuvusiems už Lietuvos laisvę, nežinomo kareivio kapą ir Amžinąją ugnį, kėlėsi į muziejaus varpinės bokštąEkskursijos metu mokiniai tobulino pažinimo, kultūrinę ir pilietiškumo kompetencijas. 

Štai taip įdomiai mokosi mūsų pradinukai! 

Skip to content