Atnaujinta:   2023-2-20

2023 m. I pusmetis
2022 m. II pusmetis
2022 m. I pusmetis
2021 m. II pusmetis
2021 m. I pusmetis
2020 m. II pusmetis
2020 m. I pusmetis
2019 m. II pusmetis
2023 m. I pusmetis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Administratorius

x

2

Archyvaras

x

3

Bibliotekininkas

1203

4

Budėtojas

840

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2918

6

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

x

7

Direktorius

x

8

Duomenų bazių specialistas

1214

9

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

1966

10

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1698

11

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1766

12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

1977

13

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas

1005

14

ITS administratorius

1321

15

Kiemsargis

840

16

Laborantas

840

17

Logopedas

1924

18

Mokytojas

1645

19

Vyresnysis mokytojas

1818

20

Mokytojas metodininkas

1945

21

Mokytojas ekspertas

x

22

Mokytojo padėjėjas

958

23

Patalynės prižiūrėtojas

x

24

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1977

25

Psichologas

2082

26

Socialinis pedagogas

2081

27

Specialusis pedagogas

x

28

Ūkvedys

976

29

Valytojas

840

2022 m. II pusmetis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Administratorius

x

2

Archyvaras

x

3

Bibliotekininkas

1122

4

Budėtojas

730

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2290

6

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1570

7

Direktorius

x

8

Duomenų bazių specialistas

x

9

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

1735

10

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1457

11

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1524

12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

1680

13

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas

878

14

ITS administratorius

1285

15

Kiemsargis

730

16

Laborantas

730

17

Logopedas

1387

18

Mokytojas

1455

19

Vyresnysis mokytojas

1604

20

Mokytojas metodininkas

1710

21

Mokytojas ekspertas

x

22

Mokytojo padėjėjas

880

23

Neformaliojo ugdymo mokytojas

150

24

Patalynės prižiūrėtojas

x

25

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1605

26

Psichologas

1860

27

Raštvedys

1216

28

Socialinis pedagogas

1857

29

Specialusis pedagogas

x

30

Ūkvedys

760

31

Valytojas

730

2022 m. I pusmetis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Administratorius

x

2

Archyvaras

x

3

Bibliotekininkas

1122

4

Budėtojas

730

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2284

6

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1466

7

Direktorius

x

8

Duomenų bazių specialistas

x

9

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

1454

10

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1295

11

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1407

12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

1526

13

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas

874

14

Informacinių technologijų sistemos administratorius

1285

15

Kiemsargis

730

16

Laborantas

730

17

Logopedas

1681

18

Mokytojas

1362

19

Vyresnysis mokytojas

1474

20

Mokytojas metodininkas

1569

21

Mokytojas ekspertas

x

22

Mokytojo padėjėjas

x

23

Neformaliojo ugdymo mokytojas

169

24

Patalynės prižiūrėtojas

x

25

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1429

26

Psichologas

1843

27

Raštvedys

1216

28

Socialinis pedagogas

1825

29

Specialusis pedagogas

x

30

Ūkvedys

908

31

Valytojas

730

2021 m. II pusmetis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Administratorius

x

2

Archyvaras

x

3

Bibliotekininkas

944

4

Budėtojas

642

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1980

6

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1350

7

Direktorius

x

8

Duomenų bazių specialistas

x

9

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

1454

10

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1295

11

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1407

12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

1526

13

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas

773

14

Informacinių technologijų sistemos administratorius

1151

15

Kiemsargis

642

16

Laborantas

642

17

Logopedas

1086

18

Mokytojas

1362

19

Vyresnysis mokytojas

1474

20

Mokytojas metodininkas

1569

21

Mokytojas ekspertas

x

22

Mokytojo padėjėjas

x

23

Neformaliojo ugdymo mokytojas

169

24

Patalynės prižiūrėtojas

x

25

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1429

26

Psichologas

1652

27

Raštvedys

915

28

Socialinis pedagogas

1672

29

Specialusis pedagogas

x

30

Ūkvedys

820

31

Valytojas

642

2021 m. I pusmetis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Administratorius

x

2

Archyvaras

x

3

Bibliotekininkas

941

4

Budėtojas

642

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1903

6

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1350

7

Direktorius

x

8

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

1476

9

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1223

10

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1323

11

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

1423

12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas

772

13

Informacinių technologijų sistemos administratorius

1151

14

Kiemsargis

642

15

Laborantas

642

16

Logopedas

1086

17

Mokytojas

1362

18

Vyresnysis mokytojas

1474

19

Mokytojas metodininkas

1569

20

Mokytojas ekspertas

x

21

Mokytojo padėjėjas

x

22

Neformaliojo ugdymo mokytojas

169

23

Patalynės prižiūrėtojas

x

24

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1464

25

Psichologas

1347

26

Raštvedys

1098

27

Socialinis pedagogas

1356

28

Specialusis pedagogas

x

29

Ūkvedys

817

30

Valytojas

642

2020 m. II pusmetis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Administratorius

x

2

Archyvaras

x

3

Bibliotekininkas

915

4

Budėtojas

607

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1672

6

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1298

7

Direktorius

x

8

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

1467

9

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1216

10

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1314

11

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

1375

12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas

727

13

Informacinių technologijų sistemos administratorius

1056

14

Kiemsargis

607

15

Laborantas

607

16

Logopedas

1233

17

Mokytojas

1317

18

Vyresnysis mokytojas

1412

19

Mokytojas metodininkas

1513

20

Mokytojas ekspertas

x

21

Mokytojo padėjėjas

x

22

Neformaliojo ugdymo mokytojas

168

23

Patalynės prižiūrėtojas

x

24

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1374

25

Psichologas

1221

26

Raštvedys

1056

27

Socialinis pedagogas

1295

28

Specialusis pedagogas

x

29

Ūkvedys

760

30

Valytojas

607

2020 m. I pusmetis
Eil. Nr.  Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto DU (Eur)
1 Administratorius x
2 Archyvaras x
3 Bibliotekininkas 888,8
4 Budėtojas 607,0
5 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1543,5
6 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1258,4
7 Direktorius x
8 Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas 1064,2
9 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 852,0
10 Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas 1006,7
11 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas x
12 Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas  708,0
13 IT administratorius 968,0
14 Kiemsargis 607,0
15 Laborantas 607,0
16 Logopedas 1296,4
17 Mokytojas 1269,2
18 Vyresnysis mokytojas 1345,9
19 Mokytojas metodininkas 1433,5
20 Mokytojo padėjėjas x
21 Neformaliojo ugdymo mokytojas 1249,3
22 Patalynės prižiūrėtojas x
23 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas x
24 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas 1292,3
25 Psichologas 1221,4
26 Raštvedys 1056,0
27 Socialinis pedagogas 1277,0
28 Specialusis pedagogas x
29 Ūkvedys 704,0
30 Valytojas 607,0
2019 m. II pusmetis
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Archyvaras x
Bibliotekininkas x
Bibliotekos vedėjas x
Budėtojas 555
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1517
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams x
Direktorius x
Duomenų bazių specialistas x
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas 1008
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 787
Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas 841
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas 938
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas 578
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 800
Kiemsargis 555
Laborantas x
Logopedas 1233
Meno vadovas x
Mokytojas 1223
Vyresnysis mokytojas 1302
Mokytojas metodininkas 1394
Mokytojas ekspertas x
Mokytojo padėjėjas x
Neformaliojo ugdymo mokytojas 178
Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 555
Patalynės prižiūrėtojas x
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1076
Psichologas 1194
Raštinės vedėjas x
Raštvedys 986
Socialinis pedagogas 1370
Specialusis pedagogas x
Ūkvedys x
Valytojas 555