Atnaujinta:   2024-3-14

2024 m. I pusmetis
2023 m. II pusmetis
2023 m. I pusmetis
2022 m. II pusmetis
2022 m. I pusmetis
2021 m. II pusmetis
2021 m. I pusmetis
2020 m. II pusmetis
2024 m. I pusmetis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Administratorius

x

2

Archyvaras

x

3

Bibliotekininkas

1348

4

Budėtojas

924

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3667

6

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

x

7

Direktorius

x

8

Duomenų bazių specialistas

1354

9

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

2142

10

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1811

11

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1906

12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

2277

13

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas

1086

14

ITS administratorius

1597

15

Kiemsargis

942

16

Laborantas

1043

17

Logopedas

2122

18

Meninio ugdymo mokytojas

2066

19

Mokytojas

1847

20

Vyresnysis mokytojas

1995

21

Mokytojas metodininkas

2129

22

Mokytojas ekspertas

x

23

Mokytojo padėjėjas

1043

24

Patalynės prižiūrėtojas

x

25

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

2026

26

Psichologas

2329

27

Socialinis pedagogas

2329

28

Specialusis pedagogas

1870

29

Ūkio darbuotojas

1088

30

Valytojas

924

2023 m. II pusmetis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Administratorius

x

2

Archyvaras

x

3

Bibliotekininkas

1294

4

Budėtojas

840

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2967

6

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

x

7

Direktorius

x

8

Duomenų bazių specialistas

1244

9

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

1972

10

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1685

11

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1735

12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

1977

13

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas

1015

14

ITS administratorius

1482

15

Kiemsargis

840

16

Laborantas

840

17

Logopedas

1902

18

Meninio ugdymo mokytojas

1708

19

Mokytojas

1653

20

Vyresnysis mokytojas

1813

21

Mokytojas metodininkas

1938

22

Mokytojas ekspertas

x

23

Mokytojo padėjėjas

991

24

Patalynės prižiūrėtojas

x

25

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1977

26

Psichologas

2127

27

Socialinis pedagogas

2129

28

Specialusis pedagogas

x

29

Ūkio darbuotojas

1109

30

Valytojas

840

 

2023 m. I pusmetis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Administratorius

x

2

Archyvaras

x

3

Bibliotekininkas

1203

4

Budėtojas

840

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2918

6

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

x

7

Direktorius

x

8

Duomenų bazių specialistas

1214

9

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

1966

10

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1698

11

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1766

12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

1977

13

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas

1005

14

ITS administratorius

1321

15

Kiemsargis

840

16

Laborantas

840

17

Logopedas

1924

18

Mokytojas

1645

19

Vyresnysis mokytojas

1818

20

Mokytojas metodininkas

1945

21

Mokytojas ekspertas

x

22

Mokytojo padėjėjas

958

23

Patalynės prižiūrėtojas

x

24

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1977

25

Psichologas

2082

26

Socialinis pedagogas

2081

27

Specialusis pedagogas

x

28

Ūkvedys

976

29

Valytojas

840

2022 m. II pusmetis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Administratorius

x

2

Archyvaras

x

3

Bibliotekininkas

1122

4

Budėtojas

730

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2290

6

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1570

7

Direktorius

x

8

Duomenų bazių specialistas

x

9

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

1735

10

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1457

11

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1524

12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

1680

13

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas

878

14

ITS administratorius

1285

15

Kiemsargis

730

16

Laborantas

730

17

Logopedas

1387

18

Mokytojas

1455

19

Vyresnysis mokytojas

1604

20

Mokytojas metodininkas

1710

21

Mokytojas ekspertas

x

22

Mokytojo padėjėjas

880

23

Neformaliojo ugdymo mokytojas

150

24

Patalynės prižiūrėtojas

x

25

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1605

26

Psichologas

1860

27

Raštvedys

1216

28

Socialinis pedagogas

1857

29

Specialusis pedagogas

x

30

Ūkvedys

760

31

Valytojas

730

2022 m. I pusmetis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Administratorius

x

2

Archyvaras

x

3

Bibliotekininkas

1122

4

Budėtojas

730

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2284

6

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1466

7

Direktorius

x

8

Duomenų bazių specialistas

x

9

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

1454

10

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1295

11

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1407

12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

1526

13

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas

874

14

Informacinių technologijų sistemos administratorius

1285

15

Kiemsargis

730

16

Laborantas

730

17

Logopedas

1681

18

Mokytojas

1362

19

Vyresnysis mokytojas

1474

20

Mokytojas metodininkas

1569

21

Mokytojas ekspertas

x

22

Mokytojo padėjėjas

x

23

Neformaliojo ugdymo mokytojas

169

24

Patalynės prižiūrėtojas

x

25

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1429

26

Psichologas

1843

27

Raštvedys

1216

28

Socialinis pedagogas

1825

29

Specialusis pedagogas

x

30

Ūkvedys

908

31

Valytojas

730

2021 m. II pusmetis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Administratorius

x

2

Archyvaras

x

3

Bibliotekininkas

944

4

Budėtojas

642

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1980

6

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1350

7

Direktorius

x

8

Duomenų bazių specialistas

x

9

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

1454

10

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1295

11

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1407

12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

1526

13

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas

773

14

Informacinių technologijų sistemos administratorius

1151

15

Kiemsargis

642

16

Laborantas

642

17

Logopedas

1086

18

Mokytojas

1362

19

Vyresnysis mokytojas

1474

20

Mokytojas metodininkas

1569

21

Mokytojas ekspertas

x

22

Mokytojo padėjėjas

x

23

Neformaliojo ugdymo mokytojas

169

24

Patalynės prižiūrėtojas

x

25

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1429

26

Psichologas

1652

27

Raštvedys

915

28

Socialinis pedagogas

1672

29

Specialusis pedagogas

x

30

Ūkvedys

820

31

Valytojas

642

2021 m. I pusmetis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Administratorius

x

2

Archyvaras

x

3

Bibliotekininkas

941

4

Budėtojas

642

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1903

6

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1350

7

Direktorius

x

8

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

1476

9

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1223

10

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1323

11

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

1423

12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas

772

13

Informacinių technologijų sistemos administratorius

1151

14

Kiemsargis

642

15

Laborantas

642

16

Logopedas

1086

17

Mokytojas

1362

18

Vyresnysis mokytojas

1474

19

Mokytojas metodininkas

1569

20

Mokytojas ekspertas

x

21

Mokytojo padėjėjas

x

22

Neformaliojo ugdymo mokytojas

169

23

Patalynės prižiūrėtojas

x

24

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1464

25

Psichologas

1347

26

Raštvedys

1098

27

Socialinis pedagogas

1356

28

Specialusis pedagogas

x

29

Ūkvedys

817

30

Valytojas

642

2020 m. II pusmetis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1

Administratorius

x

2

Archyvaras

x

3

Bibliotekininkas

915

4

Budėtojas

607

5

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1672

6

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1298

7

Direktorius

x

8

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

1467

9

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1216

10

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1314

11

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas

1375

12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas

727

13

Informacinių technologijų sistemos administratorius

1056

14

Kiemsargis

607

15

Laborantas

607

16

Logopedas

1233

17

Mokytojas

1317

18

Vyresnysis mokytojas

1412

19

Mokytojas metodininkas

1513

20

Mokytojas ekspertas

x

21

Mokytojo padėjėjas

x

22

Neformaliojo ugdymo mokytojas

168

23

Patalynės prižiūrėtojas

x

24

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1374

25

Psichologas

1221

26

Raštvedys

1056

27

Socialinis pedagogas

1295

28

Specialusis pedagogas

x

29

Ūkvedys

760

30

Valytojas

607

Skip to content