Atnaujinta:   2024-3-27

Mokyklos vizija
Mokyklos misija
Vertybės
Filosofija
Mokyklos vizija

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla – tai saugi, inovatyvi, siekianti aukštos ugdymo(si) kokybės visos dienos mokykla, orientuota į savarankiškai mąstančio mokinio ugdymą(si), prisiimanti atsakomybę už išsikeltų tikslų įgyvendinimą ir bendruomenės veiklos rezultatus.

Mokyklos misija

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla yra švietimo institucija, teikianti nuoseklų ir kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinio ugdymo programos I-os dalies išsilavinimą. Mokykla ugdo saugioje, jaukioje, šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis aprūpintoje aplinkoje intelektualią, dorą, sveiką, pilietiškai aktyvią, kūrybišką asmenybę, atsakančią už savo poelgius ir mokymosi rezultatus siekiant asmeninės pažangos.

Vertybės

Fizinis, psichologinis, emocinis saugumas – visų bendruomenės narių rūpestis ir pareiga.
Bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant bendro tikslo.
Tarpusavio pagarba ir pagalba, tolerancija, dėmesys mokyklos bendruomenės nariams.
Lygios galimybės ir prieinamumas.
Kiekvienas žmogus yra vertybė.
Kiekvieno atsakomybė už savo veiksmus ir poelgius.
Geriausia valdymo forma yra demokratija.

Filosofija

Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų (D.Lokas).

Skip to content