Atnaujinta:   2024-3-27

Priėmimas
Grupės
Tvarkaraščiai
Mokestis už vaikų išlaikymą
Pedagogai
Priėmimas

Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas.

Daugiau informacijos rasite Kauno miesto savivaldybės psl. Priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Reikalingi dokumentai: vaiko gimimo liudijimas (kopija), pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį.

Norėdami pateikti prašymą kreipkitės į raštinę.

Raštinės darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais: 8.00–16.45
Penktadieniais: 8.00–15.45

Priėmimo į darželį tvarkos aprašas (.pdf)

Grupės

Ikimokyklinio ugdymo grupės

        Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa parengta vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos parengtais ir patvirtintais pagrindiniais teisiniais dokumentais (Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija), reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo veiklą bei nusakančiais pagrindinius vaiko gerovės koncepcijos ir vaiko teisių Konvencijos nuostatas, bei darželyje sukaupta gerąja darbo patirtimi.

Šnekučių studija
Smalsučių studija
Gudručių studija
Čiauškučių studija
Stipručių studija
Rudnosiuko studija
Saulučių studija
Drugelių studija
Šnekučių studija

Mes šnekučiai beždžioniukai,

Tauškiam ištisas dienas.

Tėvelius namie palikę,

Siaučiam į valias.

Žaidžiam, piešiam ir sportuojam,

Valgom, miegam ir dainuojam.

Mums darželyje smagu,

Būryje gerų draugų!

„Šnekučių“ studija (lopšelis)
Mokytojos: Jurita Raugevičienė, Deimantė Meslinaitė,
Mokytojos padėjėja Jolanta Mingailienė
Studijos darbo laikas: 7.30-18.00
Studijos telefonas: +370 655 98225

Smalsučių studija

Tipu tapu takeliu

Į darželį aš skubu.

Čia mes piešiam ir dainuojam,

Valgom košę ir šėliojam.

Lyg maži lietaus taškučiai

Mes visi panašūs.

Esame tikri smalsučiai

Gražūs, vikrūs, drąsūs.

Smalsučių“ studija (lopšelis)
Mokytojos: Simona Petrošiūtė, Nida Pečionaitienė,
Mokytojos padėjėja Jovita Adomaitienė
Studijos darbo laikas: 7.30-18.00
Studijos telefonas:  +370 670 89241

Gudručių studija

Nieks darželyje neliūdi.

Oi, ne, ne. Oi ne, ne.

Ir namai visai nerūpi,

nes patinka čia.

Mes suvalgome sriubytę,

Niam, niam, niam.

Ir keliaujam į lovytę

O pa pa, o pa pa.

 „Gudručių“studija (darželis)
Mokytojos: Gintarė Arbačiauskienė, Simona Paliokaitė
Mokytojos padėjėja Lina Balnanosytė
Studijos darbo laikas: 7.30-18.00
Studijos telefonas: +370 603 15055

Čiauškučių studija

Ir mergaitės ir berniukai

Esame tikri čiauškučiai

Žaidžiam, piešiam ir juokaujam,

Bei visi gražiai draugaujam.

Mums darželyje smagu

Būryje gerų draugų…

„Čiauškučių“ studija (darželis)
Mokytojos: Jurgita Klimašauskienė, Lina Ruzgienė,
Mokytojos padėjėja Erika Paulavičiūtė
Studijos darbo laikas: 7.30-18.00
Studijos telefonas: +370 603 15159

Stipručių studija

Stipriai mylim

Greitai augam

Kartais „zuikį“ dar pagaunam.

Nors ir esame mažučiai,

Bet vadinamės – STIPRUČIAI!!!

„Stipručių“ studija (lopšelis)
Mokytojos: Raminta Žvirblytė, Lina Ruzgienė
Mokytojos padėjėja Laura Januškevičienė
Studijos darbo laikas: 7.30-18.00
Studijos telefonas: +370 673 21992

Rudnosiuko studija

“Nuo pir-mos die-nos rugsėjo

Pir-mą sky-rių atdarau,

Savo sūnų Rudnosiukąsmailikai_com_meskiukas

Man atvežti įsakau!”

Tai pradėjo Rudnosiukas

Į mokyklą bėgt kasryt,

Su kitais draugais meškiukais

A B C rimtai skaityt.

(Vytė Nemunėlis)

„Rudnosiuko“ studija (Lopšelis)
Mokytojos: Erika Šarkšniovienė, Deimanė Meslinaitė
Mokytojos padėjėja Violeta Varankienė
Studijos darbo laikas: 7.30-18.00
Studijos telefonas: +370 670 9258

Saulučių studija

Mes vaikučiai, mes maži,

Bet dainelė mūs graži.

Mokame skrajoti,

Mokame ropoti,

Pasislėpti tarp žaislų,

O būrely tarp vaikų.

Pasisveikinti galiu –

Labas rytas tau tariu.

„Saulučių“ studija (lopšelis)

Mokytojos: Aurelija Putonienė, Nida Pečionienė

Mokytojos padėjėja Valentina Zinko

Studijos darbo laikas: 7.30 – 18.00

Studijos telefonas: +370 686 23716

Drugelių studija

Mes drugeliai, mes maži

Norim būti dideli.

Norim linksmai skrajoti,

Žaisti, piešti ir dainuoti.

„Drugelių“ studija (darželis)

Mokytojos: Ilma Bespalovienė, Simona Petrošiūtė

Mokytojos padėjėja Milda Viščinskytė

Studijos darbo laikas: 7.30 – 18.00

Studijos telefonas: +370 682 47505

Priešmokyklinės ugdymo grupės

              Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Toks ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tam subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5-eri metai. Tai tarpinė ugdymo grandis tarp ikimokyklinio ugdymo ir pradinės mokyklos. Priešmokykliniame vaiko amžiuje gilinamos ir plečiamos žinios, plėtojami gebėjimai ir įgūdžiai įgyti ikimokyklinio ugdymo grupėse, o priešmokyklinės grupės pedagogų uždavinys – parengti vaiką mokytis mokykloje pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendroji programa – http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/failai/priesmok.pdf

Linksmučių studija
Priešmokyklinė ugdymo grupė
Linksmučių studija

Mes vaikučiai – pabiručiai

Ir vadinamės – Linksmučiai

Žaidžiam, juokiamės ir siaučiam

Ir tėvelių taip sulaukiam.

Mums darželyje smagu

Piešt, sportuoti su draugu

Valgyt košę ir sriubytę

Bei nupraust švariai burnytę.

Pamiegoti ir paaugti

Draugui ranką vėl paspausti

Atsisveikinus sugrįžti

Ir Linksmučius vėl sutikti.

„Linksmučių“ studija (Priešmokyklinė)
Mokytojos: Ernesta JakelaitienėSimona Paliokaitė
Mokytojos padėjėja Dalė Zujevienė
Studijos darbo laikas: 7.30-18.00
Studijos telefonas:  +370 670 89345

Priešmokyklinė ugdymo grupė

Mes pažįstam raideles

Ir skaičiuojam dieneles

Viens, du , trys

Mūsų didelis būrys.

Priešmokyklinė klasė PUG

Mokytoja Lina Galinienė

Klasės darbo laikas: 8.00 – 15.00

Pedagogai

Pavardė, vardas

Pareigos

Kontaktai

Andrašiūnienė  Alma

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Arbačiauskienė Gintarė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Bespalovienė Ilma

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Drulytė Deimantė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Klimašauskienė Jurgita

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Meslinaitė Deimantė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Šarkšniovienė Erika

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Paliokaitė Simona

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Petrylienė Gintarė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Putonienė Aurelija

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Petrošiūtė Simona

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Jurita Raugevičienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Mickūnienė  Raminta

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Lina Galinienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Nida Pečionaitienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Ernesta Jakelaitienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Lina Ruzgienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Skip to content