Atnaujinta:   2024-3-27

Pilnas mokyklos pavadinimas: Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla
Direktorė: Danguolė Deobald, direktorė
Mokyklos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga
Mokyklos kodas: 190138361
Mokyklos tipas: mokykla, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį pagrindinį išsilavinimą
Mokomoji kalba: lietuvių
Adresas: Partizanų g. 22, LT-50217 Kaunas
Filialas: Radvilėnų pl. 7, LT-50258 Kaunas
Telefonas/faksas (raštinė): (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.lt

Skip to content