Atnaujinta:   2022-9-29

Partizanų g. 22
Radvilėnų pl.7
Partizanų g. 22

 

Bibliotekininkė Aistė Vasiliauskienė, 212 kab.

Bibliotekos darbo laikas:

8 -16.30 (pietų pertrauka 12.00 – 12.30)
Bibliotekininkė – Aistė Vasiliauskienė
Kontaktai: el. paštas: biblioteka.brazdzionis@gmail.com

BIBLIOTEKOS VIZIJA

Mokyklos biblioteka- švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės poreikius, savo veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

TIKSLAI

Teikti pagalbą mokiniui, integruojant bibliotekos veiklą į ugdymo procesą. Ugdyti mokyklos bendruomenės informacinę kultūrą.
Sudaryti sąlygas mokymosi kokybei gerinti.
Formuoti patrauklios bibliotekos įvaizdį.

Bibliotekos vedėja, atsižvelgdama į ugdymo proceso poreikius, komplektuoja, tvarko, saugo ir populiarina bibliotekos fondą. Ugdo mokinių informacinius gebėjimus. Teikia bendruomenei informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu.

2019 METAIS GAUTA GROŽINĖ LITERATŪRA:

1- 4 klasių mokiniams

5-8 klasių mokiniams

Metodinė literatūra

2018 METAIS GAUTA GROŽINĖ LITERATŪRA:

1- 4 klasių mokiniams
5-8 klasių mokiniams
2018 METAIS GAUTA METODINĖ LITERATŪRA MOKYTOJAMS
2018 METAIS GAUTOS MOKYMO PRIEMONĖS
REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 1-8 KLASEI
Rekomenduojamos knygos 1-2 klasei
Rekomenduojamos knygos 3-4 klasei
Rekomenduojamos knygos 5-6 klasei
Rekomenduojamos knygos 7-8 klasei

Įsimintiniausi renginiai 2019 m.

• Susitikimas su rašytoju Virgiu Šidlausku
• Edukacija su rašytoja Rita Šemelyte ,,Keliauk su knyga po pasaulį‘‘
• Susitikimas su rašytoja Rebeka Una
• Edukacinis rytmetys ,,Voro vestuvės‘‘
• ,,Metų knygos rinkimai 2018‘‘ Knygų vaikams pristatymas
• ,,Metų knygos rinkimai 2018‘‘Knygų paaugliams pristatymas
• ,,Metų knygos rinkimai 2019‘‘Knygų vaikams pristatymas
• ,,Metų knygos rinkimai 2019‘‘Knygų paaugliams pristatymas
• Kūrybinės dirbtuvės ,,Kaip gimsta knygelė‘‘ su mokyklos lopšelio- darželio ,,Rudnosiukai‘‘ studija
• Kūrybinės dirbtuvės ,,Kur gyvena knygelės‘‘ su lopšeliu- darželiu ,,Svirnelis‘‘
• Mokyklos darželio – bibliotekos projektas ,,Bibliotekininko profesija - kas tai?‘‘
• Lopšelio - darželio ,,Svirnelis‘‘ – bibliotekos projektas ,,Pasakų šalyje‘‘
• Edukacija ,, Kur gyvena knygos‘‘
• Viktorina ,,Kas parašė šią knygelę‘‘
• Akcija, skirta Žemės dienai

  BIBLIOTEKOS TEIKIAMOS PASLAUGOS:

  Teikti skaitytojams pagalbą, renkantis literatūrą.
  Konsultuoti informacijos, darbo kompiuteriu klausimais.
  Surasti informaciją, atsakant į skaitytojų bibliografines- informacines užklausas.
  Išduoti literatūrą į namus ir vietoje.

  KULTŪRINĖ ŠVIEČIAMOJI VEIKLA:

  Pamokėlės pirmokams bibliotekoje.
  Edukacinės pamokos bibliotekoje.
  Susitikimai su rašytojais.
  Vaikų knygų penketuko pristatymai.
  Bibliotekos- darželio projektai.
  Parodos.

  Radvilėnų pl.7

  Bibliotekoje - informacijos centre Jūsų laukia:

  Bibliotekininkė Marytė Ališauskienė,  111 kab. 

  Bibliotekos darbo laikas:

  8 -14.30 (pietų pertrauka 12.00 – 12.30)
  Bibliotekininkė – Marytė Ališauskienė
  Kontaktai: el. paštas: alisauskienemaryte@gmail.com
  Tel.: 868653089

  Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį.

                                                                                                                                        V. M. Tekerėjus

  2019 METAIS GAUTA GROŽINĖ LITERATŪRA:

  1- 4 klasių mokiniams

  5-8 klasių mokiniams

  Metodinė literatūra

  Mokymo priemonės

  MISIJA

  Tenkinti mokyklos bendruomenės narių edukacinius ir kultūrinius poreikius, savo knygų fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese. Komplektuoti bibliotekos fondą taip, kad jis atitiktų dabartinės didaktikos reikalavimus, ugdymo tikslus, bendruosius mokymo  principus, organizacines mokymo formas. Teikti kokybiškas paslaugas, užtikrinant švietimo prioritetų įgyvendinimą Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykloje-daugiafunkciniame centre.

  Šiuo metu jaukiose, šviesiose bibliotekos ir skaityklos patalpose:

  • Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis mokymo ir mokymosi erdve su modernia informacine bei technine baze, vykdančia informacines ir edukacines funkcijas.

  • Veikia internetinė skaitykla, kurioje yra 15 darbo vietų, iš jų 7 kompiuterizuotos vietos vartotojams.

  • Nuo 2009 metų sausio 1d. pradėta diegti mokyklų bibliotekų informacinė sistema „Mobis“. Į mūsų centro „Mobis“ katalogą įvestą 5147 egz. knygų.  Nuo 2010 m. skaitytojai bibliotekoje aptarnaujami elektroniniu būdu naudojant „Mobis“ programą: vartotojai gauna greitą ir tikslią informaciją apie bibliotekoje esančius spaudinius.

  • Mokytojai gali pasirengti pamokoms, ieškoti naujų darbo metodų ir tobulinti savo kvalifikaciją,  pageidaujant, skaitykloje vyksta pamokos ir kiti užsiėmimai.

  • Mokiniai -  tikslingai išnaudoti pertraukas, popamokinį laiką (paskaityti knygą, laikraščius ir žurnalus, ruoštis pamokoms, rašyti projektinius darbus, referatus, atlikti namų užduotis, peržiūrėti informaciją vaizdo kasetėse ir kompaktinėse plokštelėse, gali konsultuotis su mokytojais).

  •  Interneto technologijų priemonėmis teikiamos mokiniams profesinio informavimo paslaugos. Skaitykloje įkurtas profesinio informavimo centras (PIT).

  •  Mokyklos bendruomenės nariai gali aplankyti bibliotekoje ruošiamas parodas, dalyvauti naujų knygų pristatymuose, aptarimuose ir kt. renginiuose.

  •  Teikiamos individualios konsultacijos ieškant ir sisteminant informaciją, organizuojant integruotas pamokas, olimpiadas, rengiant projektus, seminarus, debatus, rengiant  namų užduotis bei įvaldant IT.

  Bibliotekos fonde yra 11984 egz. grožinės bei mokomosios literatūros ir 9568 egz. vadovėlių ir gana gausus elektroninių dokumentų fondas, juo naudojasi apie 350 progimnazijos bendruomenės narių.

  ATSISKAITYMAS SU BIBLIOTEKA

  Kiekvienas moksleivis ir darbuotojas, išeidamas iš mokyklos, privalo grąžinti vadovėlius ir kitus leidinius. Sugadintą ar pamestą leidinį turi pakeisti tokiu pačiu, arba lygiaverčiu.

  Bibliotekininkės stengiasi vadovautis penkiais žymaus indų bibliotekininko ir dokumentalisto Š. R Ranganatano dėsniais:

  1. Knygos turi būti naudojamos.

  2. Kiekvienam skaitytojui - jo knygą.

  3. Kiekvienai knygai - jos skaitytoją.

  4. Taupyk skaitytojo laiką.

  5. Biblioteka - augantis organizmas.

  Rekomenduojamos literatūros sąrašas