Atnaujinta:   2024-3-5

Partizanų g. 22
Radvilėnų pl.7
Partizanų g. 22

Bibliotekininkė - Aistė Vasiliauskienė

Kontaktai: el. paštas - biblioteka.brazdzionis@gmail.com, 212 kab.
Bibliotekos darbo laikas: 8.00 val. - 16.30 val. (pietų pertrauka 11.00 val. – 11.30 val.)

Mokyklos bibliotekininkas atsako už mokyklos fizinę ir skaitmeninę mokymo ir mokymosi erdvę, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas skaitymui, informacijos paieškai, tyrinėjimams, vaizduotės ir kūrybingumo lavinimui.

 

Mokyklos bibliotekos misija ir tikslai

Mokyklos biblioteka – tai mokyklos fizinė ir skaitmeninė mokymosi erdvė, kurioje skaitydami, aiškindamiesi, tyrinėdami, mąstydami, lavindami savo vaizduotę ir kūrybiškumą, moksleiviai įgyja informacijos ir žinių, asmeninės, socialinės ir kultūrinės brandos. Mokyklos biblioteka mokykloje veikia kaip mokymo ir mokymosi centras, kuriame įgyvendinama aktyvi į ugdymo programos turinį integruota bibliotekos programa.

Pagrindinė mokyklos bibliotekos funkcija – sudaryti fizines ir intelektines galimybes naudotis informacija ir idėjomis.

 

Mokyklos bibliotekos paslaugos ir veiklos

Skaitytojų aptarnavimas, naudojantis mokyklų bibliotekų programine įranga MOBIS.

Atsakymų pateikimas į skaitytojų bibliografines-informacines užklausas.

Galimybė moksleiviams praleisti laiką bibliotekoje ir vykdyti įvairią veiklą: tylusis skaitymas, diskusijos, namų darbų atlikimas, kūrybinis darbas.

Raštingumo ugdymas ir skaitymo skatinimas: bibliotekoje organizuojamos parodos, rengiami susitikimai su autoriais, dalyvaujama skaitymo skatinimo akcijose ir tarptautiniuose projektuose, bendradarbiaujama su Kauno apskrities viešąja biblioteka.

Fondų atnaujinimas siekiant užtikrinti, kad vartotojai turėtų galimybę naudotis nauja ir aktualia medžiaga.

Mokyklos bendruomenės supažindinimas su nauja grožine literatūra ir kita medžiaga.

 

Informacija apie leidinius, gautus mokyklos bibliotekoje 2022 m.

2022 m. bibliotekos veikla

 

Radvilėnų pl.7

Bibliotekoje - informacijos centre Jūsų laukia:

Bibliotekininkė Marytė Ališauskienė,  111 kab. 

Bibliotekos darbo laikas:

8 -14.30 (pietų pertrauka 12.00 – 12.30)
Bibliotekininkė – Marytė Ališauskienė
Kontaktai: el. paštas: alisauskienemaryte@gmail.com
Tel.:  +370 686 53089

Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį.

                                                                                                                                      V. M. Tekerėjus

2019 METAIS GAUTA GROŽINĖ LITERATŪRA:

1- 4 klasių mokiniams

5-8 klasių mokiniams

Metodinė literatūra

Mokymo priemonės

MISIJA

Tenkinti mokyklos bendruomenės narių edukacinius ir kultūrinius poreikius, savo knygų fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese. Komplektuoti bibliotekos fondą taip, kad jis atitiktų dabartinės didaktikos reikalavimus, ugdymo tikslus, bendruosius mokymo  principus, organizacines mokymo formas. Teikti kokybiškas paslaugas, užtikrinant švietimo prioritetų įgyvendinimą Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykloje-daugiafunkciniame centre.

Šiuo metu jaukiose, šviesiose bibliotekos ir skaityklos patalpose:

  • Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis mokymo ir mokymosi erdve su modernia informacine bei technine baze, vykdančia informacines ir edukacines funkcijas.

  • Veikia internetinė skaitykla, kurioje yra 15 darbo vietų, iš jų 7 kompiuterizuotos vietos vartotojams.

  • Nuo 2009 metų sausio 1d. pradėta diegti mokyklų bibliotekų informacinė sistema „Mobis“. Į mūsų centro „Mobis“ katalogą įvestą 5147 egz. knygų.  Nuo 2010 m. skaitytojai bibliotekoje aptarnaujami elektroniniu būdu naudojant „Mobis“ programą: vartotojai gauna greitą ir tikslią informaciją apie bibliotekoje esančius spaudinius.

  • Mokytojai gali pasirengti pamokoms, ieškoti naujų darbo metodų ir tobulinti savo kvalifikaciją,  pageidaujant, skaitykloje vyksta pamokos ir kiti užsiėmimai.

  • Mokiniai -  tikslingai išnaudoti pertraukas, popamokinį laiką (paskaityti knygą, laikraščius ir žurnalus, ruoštis pamokoms, rašyti projektinius darbus, referatus, atlikti namų užduotis, peržiūrėti informaciją vaizdo kasetėse ir kompaktinėse plokštelėse, gali konsultuotis su mokytojais).

  •  Interneto technologijų priemonėmis teikiamos mokiniams profesinio informavimo paslaugos. Skaitykloje įkurtas profesinio informavimo centras (PIT).

  •  Mokyklos bendruomenės nariai gali aplankyti bibliotekoje ruošiamas parodas, dalyvauti naujų knygų pristatymuose, aptarimuose ir kt. renginiuose.

  •  Teikiamos individualios konsultacijos ieškant ir sisteminant informaciją, organizuojant integruotas pamokas, olimpiadas, rengiant projektus, seminarus, debatus, rengiant  namų užduotis bei įvaldant IT.

Bibliotekos fonde yra 11984 egz. grožinės bei mokomosios literatūros ir 9568 egz. vadovėlių ir gana gausus elektroninių dokumentų fondas, juo naudojasi apie 350 progimnazijos bendruomenės narių.

ATSISKAITYMAS SU BIBLIOTEKA

Kiekvienas moksleivis ir darbuotojas, išeidamas iš mokyklos, privalo grąžinti vadovėlius ir kitus leidinius. Sugadintą ar pamestą leidinį turi pakeisti tokiu pačiu, arba lygiaverčiu.

Bibliotekininkės stengiasi vadovautis penkiais žymaus indų bibliotekininko ir dokumentalisto Š. R Ranganatano dėsniais:

1. Knygos turi būti naudojamos.

2. Kiekvienam skaitytojui - jo knygą.

3. Kiekvienai knygai - jos skaitytoją.

4. Taupyk skaitytojo laiką.

5. Biblioteka - augantis organizmas.

Rekomenduojamos literatūros sąrašas

Skip to content