Atnaujinta:   2022-2-22

Ikimokyklinis ugdymas
Pradinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
Neformaliojo ugdymo pedagogai
Kiti pedagogai
Ikimokyklinis ugdymas

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Specialybė, kvalifikacija

Pareigos

Kontaktai

Andrašiūnienė  Alma

Aukštesnysis išsilavinimas

Meninio ugdymo mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Arbačiauskienė Gintarė

Aukštasis išsilavinimas

 Mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Bespalovienė Ilma

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras)

Mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Drulytė Deimantė

Aukštasis koleginis išsilavinimas

 Mokytojas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Klimašauskienė Jurgita

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Lekstutytė Ugnė

Vidurinis išsilavinimas

 Mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Meslinaitė Deimantė

Vidurinis išsilavinimas

 Mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Šarkšniovienė Erika

Aukštasis koleginis išsilavinimas

Mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Paliokaitė Simona

Vidurinis išsilavinimas

Mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Petrylienė Gintarė

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras)

Mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Putonienė Aurelija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Petrošiūtė Simona

Aukštasis išsilavinimas

 Mokytojas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Jurita Raugevičienė

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

 Mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Žvirblytė Raminta

Aukštasis koleginis išsilavinimas

 Mokytojas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Lina Galinienė

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

 Mokytojas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas: rastine@brazdzionis.lt

 

Pradinis ugdymas

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Specialybė, kvalifikacija

Pareigos

Kontaktai

Adomavičienė Raimonda

Aukštasis išsilavinimas

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

4b klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
raimonda.adomaviciene@brazdzionis.lt

Berentienė Dalia

Aukštasis išsilavinimas

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

3b klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
dalia.berentiene@brazdzionis.lt

Biknienė Kristina

Aukštasis išsilavinimas

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

1a klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
kristina.bikniene@brazdzionis.lt

Čiupailienė Jūratė

Aukštasis išsilavinimas

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

1ar klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
jurate.ciupailiene@brazdzionis.lt

Bilevičienė Vaida

Aukštasis išsilavinimas

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

2b klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
vaida.bileviciene@brazdzionis.lt

Giržadienė Danutė

Aukštasis išsilavinimas

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

2ar klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
danute.girzadiene@brazdzionis.lt

Kavaliauskienė Lina

Aukštasis išsilavinimas

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

4ar klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
lina.kavaliauskiene@brazdzionis.lt

Mikailienė Lina

Aukštasis išsilavinimas

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

3a klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
lina.mikailiene@brazdzionis.lt

Ragauskienė Daiva

Aukštasis išsilavinimas

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

3ar klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
daiva.ragauskiene@brazdzionis.lt

Puzinovienė Gitana

Aukštasis išsilavinimas

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

2a klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
gitana.puzinoviene@brazdzionis.lt

Zbarauskienė Daiva

Aukštesnysis išsilavinimas

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

4a klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja;

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
daiva.zbarauskiene@brazdzionis.lt

Reda Petniūnienė

Aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

3BR klasės auklėtoja
Pradinių klasių mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
reda.petniuniene@brazdzionis.lt

 

Pagrindinis ugdymas

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Specialybė, kvalifikacija

Pareigos

Auklėjama klasė

Kontaktai

Baltramaitienė Rasa

Aukštasis išsilavinimas

 Mokytojas

Fizinio ugdymo mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rasa.baltramaitiene@brazdzionis.lt

Ališauskienė Marytė

Aukštasis išsilavinimas

 Mokytojas

Chemijos, fizikos mokytoja, Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
maryte.alisauskiene@brazdzionis.lt

Andriuškevičius Antanas Vladas

Aukštasis išsilavinimas

  Mokytojas

Fizinio ugdymo mokytojas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
antanas.andriuskevicius@brazdzionis.lt

Brazienė Lina

Aukštasis išsilavinimas

  Mokytojas

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
lina.braziene@brazdzionis.lt

Čibirienė Asta

Aukštasis išsilavinimas (Magistras)

 Mokytojas

Technologijų mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
asta.cibiriene@brazdzionis.lt

Dulinskienė Sonata

Aukštasis išsilavinimas (Magistras)

 Mokytojas

Anglų kalbos mokytoja

5ar klasės auklėtoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
sonata.dulinskiene@brazdzionis.lt

Gicevičienė Aušrelė

Aukštasis išsilavinimas

  Mokytojas

Matematikos mokytoja

8b klasės auklėtoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
ausrele.giceviciene@brazdzionis.lt

Janušonienė Rūta

Aukštasis išsilavinimas

  Mokytojas

Lietuvių kalbos mokytoja

8a klasės auklėtoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
ruta.janusoniene@brazdzionis.lt

Jazerskienė Rasa

Aukštasis išsilavinimas (Magistras)

  Mokytojas

Technologijų mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rasa.jazerskiene@brazdzionis.lt

Jurkšienė Rita

Aukštasis išsilavinimas

 Mokytojas

Lietuvių kalbos mokytoja

7a klasės auklėtoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rita.jurksiene@brazdzionis.lt

Kaniauskienė Janina

Aukštasis išsilavinimas

  Mokytojas

Anglų kalbos mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
janina.kaniauskiene@brazdzionis.lt

Kazlovskis Bronius

Aukštasis išsilavinimas (Magistras)

 Mokytojas

Fizinio ugdymo mokytojas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
bronius.kazlovskis@brazdzionis.lt

Keibienė Sonata Kristina

Aukštasis išsilavinimas

 Mokytojas

Muzikos mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
sonata.keibiene@brazdzionis.lt

Kijauskienė Rita

Specialusis vidurinis išsilavinimas

 Mokytojas

Muzikos mokytoja

7ar klasės auklėtoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rita.kijauskiene@brazdzionis.lt

Miežanskas Giedrius

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

 Mokytojas

Dorinis ugdymas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
giedrius.miezanskas@brazdzionis.lt

Mickevičienė Kristina

Aukštasis išsilavinimas (Magistras)

 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Lietuvių kalbos mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
kristina.mickeviciene@brazdzionis.lt

Miliukevičienė Diana

Aukštasis išsilavinimas

 Mokytojas

Geografijos mokytojas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
diana.miliukeviciene@brazdzionis.lt

Nagelienė Laimutė

Aukštasis išsilavinimas

  Mokytojas

Dailės mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
laimute.nageliene@brazdzionis.lt

Naginytė Ramūnė

Aukštasis išsilavinimas

 Mokytojas

Matematikos mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
ramune.naginyte@brazdzionis.lt

Narbutienė Aušra

Aukštasis išsilavinimas

 Mokytojas

Matematikos mokytoja

8ar klasės auklėtoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
ausra.narbutiene@brazdzionis.lt

Paulaitienė Vitalija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

 Mokytojas

Dailės mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
vitalija.paulaitiene@brazdzionis.lt

Pralgauskienė Regina

Aukštasis išsilavinimas

Mokytojas

Prancūzų kalbos mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
regina.pralgauskiene@brazdzionis.lt

Ramanciuškas Evaldas

Aukštasis išsilavinimas

 Mokytojas

Istorijos mokytojas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
evaldas.ramanciuskas@brazdzionis.lt

Rancienė Rasa

Aukštasis išsilavinimas (Magistras)

 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Lietuvių kalba/Žmogaus sauga

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rasa.ranciene@brazdzionis.lt

Ruplėnienė Inesa

Aukštasis išsilavinimas

  Mokytojas

Anglų , istorijos mokytoja

5a klasės auklėtoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
inesa.rupleniene@brazdzionis.lt

Sabestinienė Violeta

Aukštasis išsilavinimas

 Mokytojas

Rusų kalbos mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
violeta.sabestiniene@brazdzionis.lt

Sadauskas Algirdas

Aukštasis išsilavinimas

  Mokytojas

Technologijų mokytojas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
algirdas.sadauskas@brazdzionis.lt

Sanspreiškienė Rosvita

Aukštasis išsilavinimas

  Mokytojas

Matematikos mokytoja

6b klasės auklėtoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rosvita.sanspreiskiene@brazdzionis.lt

Siliūnienė Ingrida

Aukštasis išsilavinimas

 Mokytojas

Fizinio ugdymo mokytoja

6a klasės auklėtoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
ingrida.siliuniene@brazdzionis.lt

Spingytė Aušra

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistro laipsnis)

  Mokytojas

Anglų kalbos mokytoja

7b klasės auklėtoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
ausra.spingyte@brazdzionis.lt

Titenienė Ingrida

Aukštasis išsilavinimas

 Mokytojas

Biologija/ Gamta ir žmogus

6ar klasės auklėtoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
ingrida.titeniene@brazdzionis.lt

Ambrulis Rimvydas

Aukštasis išsilavinimas

Mokytojas

Technologijų mokytojas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rimvydas.ambrulis@brazdzionis.lt

Valasevičienė Ingrida

Aukštasis išsilavinimas

 Mokytojas

Geografijos mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
ingrida.valaseviciene@brazdzionis.lt

Streckienė Valerija

Aukštasis išsilavinimas (Magistras)

Mokytojas

Fizinio ugdymo mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
valerija.streckiene@brazdzionis.lt

Žaneta Stasevičienė

Aukštasis

Mokytojas

Anglų kalbos mokytoja

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
zaneta.staseviciene@brazdzionis.lt

 

Neformaliojo ugdymo pedagogai

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Specialybė, kvalifikacija

Pareigos

Kontaktai

Miglė Končienė

Aukštasis išsilavinimas

 Neformaliojo  ugdymo mokytojas

Neformaliojo  ugdymo mokytojas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

 

Guoda Vainilavičienė

Aukštasis išsilavinimas

    Neformaliojo  ugdymo mokytojas

Neformaliojo  ugdymo mokytojas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
guoda.vainilaviciene@brazdzionis.lt

 

Kiti pedagogai

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Specialybė, kvalifikacija

Pareigos

Kontaktai

Archinavičienė Audronė

Aukštasis išsilavinimas

Logopedas; Specialusis pedagogas

Logopedė

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
audrone.archinaviciene@brazdzionis.lt

Giedraitienė Vilma

Aukštasis išsilavinimas

 Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
vilma.giedraitiene@brazdzionis.lt

Šabūnienė Daiva

Aukštasis išsilavinimas (Magistras)

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
daiva.sabuniene@brazdzionis.lt

Valaitienė Regina

Aukštasis išsilavinimas

 Psichologas

Psichologas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
regina.valaitiene@brazdzionis.lt

Jekaterina Gavrilova

Aukštasis išsilavinimas

 Psichologas

Psichologas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
jekaterina.gavrilova@brazdzionis.lt

Edita Čečkauskienė

Aukštasis išsilavinimas

Logopedas

Logopedas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Rasa Zėringienė

Vidurinis išsilavinimas

Logopedas

Mokytojo padėjėja, logopedas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Vaida Šaduikytė

Aukštasis išsilavinimas

Logopedas

Logopedas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Aušra Vaičiūnienė

Mokytojo padėjėjas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Gražina Straukienė

Mokytojo padėjėjas

Tel. (8 37) 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt