Atnaujinta:   2024-3-5

Ikimokyklinis ugdymas
Pradinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
Neformaliojo ugdymo pedagogai
Pagalbos specialistai
Ikimokyklinis ugdymas

Pavardė, vardas

Pareigos

Kontaktai

Andrašiūnienė  Alma

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Arbačiauskienė Gintarė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Bespalovienė Ilma

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Drulytė Deimantė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Klimašauskienė Jurgita

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Meslinaitė Deimantė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Šarkšniovienė Erika

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Paliokaitė Simona

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Petrylienė Gintarė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Putonienė Aurelija

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Petrošiūtė Simona

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Jurita Raugevičienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Mickūnienė  Raminta

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Lina Galinienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Nida Pečionaitienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Ernesta Jakelaitienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Lina Ruzgienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

 

Pradinis ugdymas

Pavardė, vardas

Pareigos

Kontaktai

Bankauskaitė Natalija

2b klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
natalija.bankauskaite@brazdzionis.lt

Baranauskienė Aušrelė

1b klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ausrele.baranauskiene@brazdzionis.lt

Biknienė Kristina

3a klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
kristina.bikniene@brazdzionis.lt

Čiupailienė Jūratė

3ar klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
jurate.ciupailiene@brazdzionis.lt

Kilikevičiūtė Miglė

3b klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
migle.kilikeviciute@brazdzionis.lt

Dabrilaitė Inga

4b klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
inga.dabrilaite@brazdzionis.lt

Giržadienė Danutė

4ar klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
danute.girzadiene@brazdzionis.lt

Kavaliauskienė Lina

2ar klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
lina.kavaliauskiene@brazdzionis.lt

Mikailienė Lina

1a klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
lina.mikailiene@brazdzionis.lt

Ragauskienė Daiva

1ar klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
daiva.ragauskiene@brazdzionis.lt

Puzinovienė Gitana

4a klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
gitana.puzinoviene@brazdzionis.lt

Norbutienė Ingrida

1br klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja;

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ingrida.norbutiene@brazdzionis.lt

Aistė Milmontienė

2a klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
aiste.milmontiene@brazdzionis.lt

 

Pagrindinis ugdymas

Pavardė, vardas

Pareigos

Auklėjama klasė

Kontaktai

Baltramaitienė Rasa

Fizinio ugdymo mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rasa.baltramaitiene@brazdzionis.lt

Ališauskienė Marytė

Chemijos,  Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
maryte.alisauskiene@brazdzionis.lt

Andriuškevičius Antanas Vladas

Fizinio ugdymo mokytojas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
antanas.andriuskevicius@brazdzionis.lt

Čibirienė Asta

Technologijų mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
asta.cibiriene@brazdzionis.lt

Dulinskienė Sonata

Anglų kalbos mokytoja

7ar klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
sonata.dulinskiene@brazdzionis.lt

Gicevičienė Aušrelė

Matematikos mokytoja

6b klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ausrele.giceviciene@brazdzionis.lt

Janušonienė Rūta

Lietuvių kalbos mokytoja

6ar klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ruta.janusoniene@brazdzionis.lt

Jazerskienė Rasa

Technologijų mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rasa.jazerskiene@brazdzionis.lt

Jurkšienė Rita

Lietuvių kalbos mokytoja

5b klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rita.jurksiene@brazdzionis.lt

Kaniauskienė Janina

Anglų kalbos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
janina.kaniauskiene@brazdzionis.lt

Kazlovskis Bronius

Fizinio ugdymo mokytojas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
bronius.kazlovskis@brazdzionis.lt

Keibienė Sonata Kristina

Muzikos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
sonata.keibiene@brazdzionis.lt

Kijauskienė Rita

Muzikos mokytoja

5ar klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rita.kijauskiene@brazdzionis.lt

Miežanskas Giedrius

Dorinis ugdymas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
giedrius.miezanskas@brazdzionis.lt

Mickevičienė Kristina

Lietuvių kalbos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
kristina.mickeviciene@brazdzionis.lt

Miliukevičienė Diana

Geografijos mokytojas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
diana.miliukeviciene@brazdzionis.lt

Nagelienė Laimutė

Dailės mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
laimute.nageliene@brazdzionis.lt

Naginytė Ramūnė

Matematikos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ramune.naginyte@brazdzionis.lt

Paulaitienė Vitalija

Dailės mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
vitalija.paulaitiene@brazdzionis.lt

Pralgauskienė Regina

Prancūzų kalbos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
regina.pralgauskiene@brazdzionis.lt

Ramanciuškas Evaldas

Istorijos mokytojas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
evaldas.ramanciuskas@brazdzionis.lt

Rancienė Rasa

Lietuvių kalba

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rasa.ranciene@brazdzionis.lt

Ruplėnienė Inesa

Anglų , istorijos mokytoja

7a klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
inesa.rupleniene@brazdzionis.lt

Matušaitienė Nijolė

Rusų kalbos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
nijole.matusaitiene@brazdzionis.lt

Sadauskas Algirdas

Technologijų mokytojas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
algirdas.sadauskas@brazdzionis.lt

Sanspreiškienė Rosvita

Matematikos mokytoja

8b klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rosvita.sanspreiskiene@brazdzionis.lt

Siliūnienė Ingrida

Fizinio ugdymo mokytoja

8a klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ingrida.siliuniene@brazdzionis.lt

Spingytė Aušra

Anglų kalbos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ausra.spingyte@brazdzionis.lt

Titenienė Ingrida

Biologija/ Gamta ir žmogus

8ar klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ingrida.titeniene@brazdzionis.lt

Ambrulis Rimvydas

Technologijų mokytojas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rimvydas.ambrulis@brazdzionis.lt

Valasevičienė Ingrida

Geografijos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ingrida.valaseviciene@brazdzionis.lt

Kristina Budreikienė

Anglų kalbos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
kristina.budreikiene@brazdzionis.lt

Algimantas Ramanauskas

Fizikos mokytojas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
algimantas.ramanauskas@brazdzionis.lt

Jolita Stankevičienė

IT mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
jolita.stankeviciene@brazdzionis.lt

Daiva Dumbliauskė

Vokiečių k. mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
daiva.dumbliauske@brazdzionis.lt

Veronika Višimerskaitė

Tikybos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
veronika.visimerskaite@brazdzionis.lt

Gintarė Urbaitytė Vitkauskė

Istorijos mokytoja

5a klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas: gintare.urbaityte@brazdzionis.lt

Skaistė Bajorinaitė Kasparavičienė

Fizinio ugdymo mokytoja

5br klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas: skaiste.bajorinaite@brazdzionis.lt

Guoda Terleckytė

Ispanų kalbos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas: skaiste.bajorinaite@brazdzionis.lt

 

Neformaliojo ugdymo pedagogai

Pavardė, vardas

Pareigos

Kontaktai

Miglė Končienė

Neformaliojo  ugdymo mokytojas

Tel. +370 37 312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

 

Guoda Vainilavičienė

Neformaliojo  ugdymo mokytojas

Tel. +370 37 312004
El. paštas:
guoda.vainilaviciene@brazdzionis.lt

 

Pagalbos specialistai

Pavardė, vardas

Pareigos

Kontaktai

Arcinavičienė Audronė

Logopedė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
audrone.arcinaviciene@brazdzionis.lt

Giedraitienė Vilma

Socialinis pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
vilma.giedraitiene@brazdzionis.lt

Šabūnienė Daiva

Socialinis pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
daiva.sabuniene@brazdzionis.lt

Valaitienė Regina

Psichologas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
regina.valaitiene@brazdzionis.lt

Jekaterina Gavrilova

Psichologas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
jekaterina.gavrilova@brazdzionis.lt

Edita Čečkauskienė

Logopedas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Rasa Zėringienė

Logopedas, spec. pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Vaida Šaduikytė

Logopedas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Aušra Vaičiūnienė

Mokytojo padėjėjas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Gražina Staukienė

Mokytojo padėjėjas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Daiva Čalkaitė

Mokytojo padėjėjas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
daiva.calkaite@brazdzionis.lt

Olena Grytsenko

Mokytojo padėjėjas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Zita Verbickienė

Mokytojo padėjėjas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Vilma Jomantienė

Mokytojo padėjėjas

El. paštas: vilma.jomantiene@brazdzionis.lt

Tel. +370 37  312004

Valdonė Zalevskaja

Spec. pedagogas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

Guoda Terleckytė

Mokytojo padėjėjas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rastine@brazdzionis.lt

 

Skip to content