Atnaujinta:   2022-3-31

Gerbiami bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pasinaudodami 1.2 % GPM paramos galimybe 2021 metais paramą skyrėte mokyklai.  Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinant mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines aplinkas, stiprinant mokyklos materialinę bazę.
Jūs labai padėsite mokyklai, jeigu skirsite iki 1.2 % GPM ir šiais metais.  Sieksime ir toliau atnaujinti bei modernizuoti edukacines bei mokymo(si) erdves.
             Dėkojame už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, bendrus siekius kuriant saugią bei gražią aplinką ir tikimės tolimesnio gražaus bendradarbiavimo.

Mokyklos administracija

Pasikeitimai nuo  2020 m. sausio 1 d.

teikti prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai bus galima tik elektroniniu būdu – VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) arba atvykus į VMI gyventojų aptarnavimo padalinį:

Duomenys reikalingi pildant prašymo formą:
1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;
2 laukelyje – Jūsų telefono numeris;
3V laukelyje – Jūsų vardas;
3P laukelyje – Jūsų pavardė;
4 laukelyje – Jūsų adresas;
5 laukelyje – rašyti 2021;
6S laukelyje – žymėti varnelę;
E1 laukelyje – rašyti 2 (paramos gavėjas);
E2 laukelyje – rašyti 190138361;
E4 laukelyje – rašyti 1,2 arba kitą ne didesnį skaičių, atitinkantį Jūsų skiriamo mokesčio dalį mokyklai
E5 laukelyje – nurodyti iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate paramą – pildoma tik norint pajamų mokesčio dalį skirti ilgiau kaip 1 metus – vėliausiai iki 2023 m.

pasikeitė  procentinė paramai skiriamos pajamų mokesčio dalis – nuo 2020 m. paramos gavėjams, tarp jų ir mokykloms, bus galima skirti iki 1,2%. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 %.)