Atnaujinta:   2024-3-27

Mokytojų metodinės grupės

Ikimoklyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė
Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės
Lietuvių kalbos ir užsienio kalbų metodinė grupė
Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė
Socialinių mokslų, dorinio ir fizinio ugdymo metodinė grupė
Menų metodinė grupė
Ikimoklyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė

Pirmininkė – Gintarė Arbačiauskienė ikimokyklinio ugdymo pedagogas
Nariai:

 

Andrašiūnienė  Alma, ikimokyklinio ugdymo pedagogas;

Arbačiauskienė Gintarė,  ikimokyklinio ugdymo pedagogas;

Bespalovienė Ilma, ikimokyklinio ugdymo pedagogas;

Drulytė Deimantė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas;

Klimašauskienė Jurgita,  ikimokyklinio ugdymo pedagogas;

Lekstutytė Ugnė, ikimokyklinio ugdymo pedagogas;

Meslinaitė Deimantė, ikimokyklinio ugdymo pedagogas;

Šarkšniovienė Erika, ikimokyklinio ugdymo pedagogas;

Paliokaitė Simona, ikimokyklinio ugdymo pedagogas;

Petrylienė Gintarė, ikimokyklinio ugdymo pedagogas;

Putonienė Aurelija, ikimokyklinio ugdymo pedagogas;

Petrošiūtė Simona, ikimokyklinio ugdymo pedagogas;

Jurita Raugevičienė,  priešmokyklinio ugdymo pedagogas;

Mickūnienė  Raminta, ikimokyklinio ugdymo pedagogas;

Lina Galinienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogas;

Nida Pečionaitienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogas;

Ernesta Jakelaitienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogas.

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės

Pirmininkė – Kristina Biknienė pradinių klasių mokytoja:  (Partizanų g. 22)
Nariai:

Inga Dabrilaitė, pradinių klasių mokytoja;
Gitana Puzinovienė, pradinių klasių  mokytoja;
Aušrelė Baranauskienė, pradinių klasių mokytoja;
Natalija Bankauskaitė, pradinių klasių mokytoja;
Lina Mikailienė, pradinių klasių mokytoja;
Miglė Kilikevičiūtė, pradinių klasių mokytoja;
Aistė Milmontienė, pradinių klasių  mokytoja.

 

Danutė Giržadienė , metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja (Radvilėnų pl. 7)

Nariai:

 

Daiva Ragauskienė, pradinių klasių mokytoja ;

Lina Kavaliauskienė, pradinių klasių mokytoja;

Jūratė Čiupailienė, pradinių klasių mokytoja;

Ingrida Norbutienė, pradinių klasių mokytoja.

Lietuvių kalbos ir užsienio kalbų metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkė Inesa Ruplėnienė, anglų kalbos, istorijos mokytoja
Nariai:


Kristina Mickevičienė, lietuvių kalbos mokytoja
Rūta Janušonienė, lietuvių kalbos mokytoja
Rita Jurkšienė, lietuvių kalbos mokytoja
Sonata Dulinskienė, anglų kalbos mokytoja
Janina Kaniauskienė, anglų kalbos mokytoja
Aušra Spingytė, anglų kalbos mokytoja
Nijolė Matušaitienė, rusų kalbos  mokytoja
Daiva Dumbliauskė, vokiečių kalbos  mokytoja

Kristina Budreikienė, anglų kalbos  mokytoja

Regina Pralgauskienė, prancūzų kalbos  mokytoja

Rasa Rancienė, lietuvių kalbos  mokytoja

Guoda Terleckytė, ispanų kalbos  mokytoja

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – Rosvita Sanspreiškienė, matematikos mokytoja metodininkė;
Nariai:


Algimantas Ramanauskas, fizikos mokytojas ;

Aušrelė Gicevičienė, matematikos mokytoja;
Marytė Ališauskienė, chemijos mokytoja;
Ingrida Titenienė, biologijos mokytoja;
Ingrida Valasevičienė, geografijos mokytoja;

Ramūnė Naginytė, matematikos mokytoja;
Jolita Stankevičienė, IT mokytoja.

Socialinių mokslų, dorinio ir fizinio ugdymo metodinė grupė

Pirmininkas – Ingrida Siliūnienė, fizinio ugdymo mokytoja;
Nariai:

Antanas Andriuškevičius, fizinio ugdymo mokytojas;
Skaistė Bajorinaitė Kasparavičienė, fizinio ugdymo mokytoja;
Giedrius Miežanaskas,  dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas;

Veronika Višimerskaitė,  dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja;
Bronius Kazlovskis, fizinio ugdymo mokytojas;
Evaldas Ramanciuškas, istorijos mokytojas;
Diana Miliukevičienė, geografijos mokytoja;

Marytė Ališauskienė,  dorinio ugdymo (etikos) mokytoja;

Inesa Ruplėnienė,  istorijos mokytoja;

Gintarė Urbaitytė Vitkauskė, istorijos mokytoja;

Ingrida Valasevičienė, geografijos mokytoja;

 

Menų metodinė grupė

Pirmininkė – Rasa Jezerskienė, technologijų mokytoja;
Nariai:


Rimvydas Ambrulis, technologijų mokytojas;

Asta Čibirienė, technologijų mokytoja;
Sonata Keibienė, muzikos mokytoja;
Rita Kijauskienė, muzikos mokytoja;
Laimutė Nagelienė , dailės mokytoja;

Vitalija Paulaitienė, dailės mokytoja;
Algirdas Sadauskas, technologijų mokytojas;

Goda Vainilavičienė, dailės būrelis;

Emilija Guogaitė, šokių mokytoja;

Darbo grupės specifiniams ugdymo klausimams spręsti

Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė - K. Mickevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pavaduotoja – D. Medekšaitė –Balčiūnienė
Sekretorė – A. Čekauskienė

Nariai:

 1. Šabūnienė, socialinė pedagogė;
  V. Giedraitienė, socialinė pedagogė;
  J. Gavrilova, psichologė;
  R. Valaitienė, psichologė;
  A. Arcinavičienė, logopedė;
  E. Čečkauskienė, logopedė;
  R. Zėringienė, specialioji pedagogė;
  V. Zalevskaja, specialioji pedagogė;
  M. Ališauskienė, chemijos mokytoja;
  L. Kavaliauskienė, pradinio ugdymo mokytoja;
  D. Karčiauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
  L. Ruzgienė, mokytojo padėjėja.

VGK  narių pasiskirstymas atsakomybėmis mokykloje:

Audronė Arcinavičienė, Edita Čečkauskienė, Rasa Zėringienė, Valdonė Zalevskaja, Lina Ruzgienė – švietimo pagalba;
Jekaterina Gavrilova, Regina Valaitienė, – socialinis ir emocinis ugdymas, krizių valdymas;
Dovilė Karčiauskienė - psichoaktyviųjų medžiagų prevencija;
Lina Kavaliauskienė, Marytė Ališauskienė – mokyklos vidaus tvarkos taisyklių laikymasis;
Daiva Šabūnienė, Vilma Giedraitienė – lankomumo kontrolė, smurto ir patyčių prevencija.

Įsakymas „Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo“

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

 

Darbo grupės aktualiems valdymo klausimams spręsti

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Darbo grupės pirmininkė - Diana Medėkšaitė-Balčiūnienė

Nariai:

Ingrida Titenienė, biologijos mokytoja;
Rosvita Sanspreiškienė, matematikos mokytoja;
Jekaterina Gavrilova, psichologė,
Regina Valaitienė,psichologė.
Edita Čečkauskienė, logopedė.

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegimo mokykloje 2022-2023 m.m. koordinacinis komitetas

Koordinacinis komitetas
Koordinacinis komitetas

Koordinatorė – Rosvita Sanspreiškienė, matematikos mokytoja metodininkė;

Sekretorė – Aušra Spingytė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;

MSG vadovai:

Rita Jurkšienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Ingrida Siliūnienė, fizinio ugdymo mokytoja;

Aušrelė Gicevičienė, matematikos mokytoja metodininkė;

Jekaterina Gavrilova, psichologė;

Aistė Vasiliauskienė, bibliotekininkė;

Daiva Ragauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Marytė Ališauskienė, etikos, chemijos mokytoja;

Ingrida Titenienė, biologijos vyresnioji mokytoja;

Violeta Pocienė, tėvų atstovė;

Renata Ptašinskienė, dokumentų specialistė;

Sonata Dulinskienė, anglų kalbos mokytoja;

Ineta Trimbelienė, tėvų atstovė;

Simonas Stasytis, 8b klasės mokinys.

 

Mokyklos iniciatyvinė grupė

Mokyklos iniciatyvinė grupė
Mokyklos iniciatyvinė grupė

Grupės pirmininkė – Aušrelė Gicevičienė, matematikos mokytoja
Nariai:

Kristina Mickevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Janina Kaniauskienė, anglų kalbos mokytoja;
Ingrida Siliūnienė, fizinio ugdymo mokytoja;
Laimutė Nagelienė, dailės mokytoja;
Audronė Arcinavičienė, logopedė-spec. pedagogė;
Daiva Šabūnienė, socialinė pedagogė.

 

Darbo taryba

Darbo tarybos sudėtis
Darbo tarybos sudėtis

Pirmininkė – Daiva Šabūnienė, socialinė pedagogė
Sekretorė - Rita Jurkšienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
Nariai:
Mindaugas Bučelis, IT specialistas;
Biknienė Kristina, pradinių klasių mokytoja.

Atestacinė komisija

Atestacinės komisijos sudėtis
Atestacinės komisijos sudėtis

Danguolė Deobald, direktorė - pirmininkė
Raminta Mickūnienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Nariai: Kristina Biknienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Danutė Giržadienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Raimonda Jančiauskienė, Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Skip to content