Atnaujinta:   2021-2-15

Partizanų g. 22
Radvilėnų pl. 7
Partizanų g. 22

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dovilė  Karčiauskienė

Sveikatos priežiūros specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje:

 • Ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius.
 • Ugdo mokinių sveikos gyvensenos gebėjimus.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas.
 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą.
 • Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
 • Rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje.
 • Teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.
 • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje.
 • Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką.
 • Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus.
 • Dalyvauja sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Teikia pirmąją pagalbą.
 • Tvarko medicinos dokumentus, kaupia metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją suinteresuotoms institucijoms.

 

Radvilėnų pl. 7

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dovilė  Karčiauskienė

Sveikatos priežiūros specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje:

 • Ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius.
 • Ugdo mokinių sveikos gyvensenos gebėjimus.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas.
 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą.
 • Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
 • Rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje.
 • Teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.
 • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje.
 • Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką.
 • Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus.
 • Dalyvauja sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Teikia pirmąją pagalbą.
 • Tvarko medicinos dokumentus, kaupia metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją suinteresuotoms institucijoms.