Atnaujinta:   2022-9-27

Tikslas

Ugdyti mokinių gebėjimus planuoti karjerą, socialinį aktyvumą, savarankiškumą ir atsakomybę už savo profesinę veiklą.

Uždaviniai

 1. Teikti mokiniams informaciją apie profesinės karjeros galimybes.
 2. Užtikrinti, kad kiekvienas mokinys ir jo tėvai/globėjai, pedagogai gautų geros kokybės informaciją bei patarimus apie visas mokymo įstaigas, pagrindines profesinio mokymo ir aukštojo mokslo programas, stojimo sąlygas į visas mokymo įstaigas.
 3. Ugdyti orientaciją informacijos sraute, ieškant informacijos profesinio informavimo duomenų bazėse.
 4. Konsultuoti moksleivius profesijos pasirinkimo klausimais, įvertinti jų asmenines savybes bei gebėjimus, pasirenkamos profesijos reikalavimus ir profesinės karjeros perspektyvas.

 

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • planavimas, organizavimas, koordinavimas;
 • grupinis ir individualus darbas su mokiniais, globėjais, mokytojais.

Mokykloje profesinį ugdymą organizuoja:

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Stankevičienė
Psichologė Jekaterina Gavrilova

Karjeros konsultavimo/švietimo metu kompetencijos ugdomos šiose srityse:

 1. Savęs pažinimo;
 2. Karjeros galimybių pažinimo;
 3. Karjeros planavimo;
 4. Karjeros įgyvendinimo.

 

Individualus konsultavimas

 • kas tai yra pasirengimas karjerai;
 • galimybė pasirinkti savo būsimos darbinės veiklos pobūdį;
 • gero išsilavinimo svarba;
 • išmokti geriau pažinti save ir tai, kas juose yra svarbiausia;
 • gebėti naudotis kompiuterio teikiamomis galimybėmis ieškant informacijos apie profesinį orientavimą;
 • informuoti apie darbo rinkos būklę, profesijas;
 • darbas su knyga „Profesinės karjeros vadovas“.

 

Švietėjiška veikla

 • suteikti informaciją apie galimybes konsultuotis išorinėse institucijose Kauno mieste ir respublikoje, apie atvirų durų dienas universitetuose, kolegijose, profesinėse mokyklose ;
 • organizuoti paskaitas profesinio konsultavimo tema, organizuoti susitikimus su darbo biržos atstovais ir kitais specialistais nurodančiais darbo rinkos tendencijas;
 • organizuoti susitikimus su kitų mokyklų bendruomenėmis, mokiniais ir jų tėvais siekiant diskutuoti, pasidalinti gerąją patirtimi apie tolimesnius karjeros pasirinkimus.

 

Skip to content