Atnaujinta:   2023-4-25

Tėvams
Bendrosios programos
Bendrosios programos

Atnaujintos bendrosios programos: Švietimo portalas | Bendrasis ugdymas (emokykla.lt)

Nacionalinė švietimo agentūra organizavo renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m. m. Iš viso įvyko 20 renginių pagal mokomuosius dalykus (vykusių renginių tvarkaraštis čia >). Renginių metu buvo pristatomos konkretaus mokomojo dalyko ugdymo turinio kaitos aktualijos, įgyvendinimo galimybės, dalijamasi sėkmingos praktikos geraisiais pavyzdžiais, aptariami brandos egzaminų rezultatai. Vykusių renginių įrašus peržiūrėti galima čia >

 

Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybės Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybės 2022–2023 m. m. - YouTube

„EduSensus“ priemonių rinkinys, kurį parengė Nacionalinė švietimo agentūra, skirtas ugdyti vaikus, turinčius kalbėjimo ir kalbos, klausos, inteklekto, autizmo spektro sutrikimų, sulėtėjusią raidą, taip pat – ikimokyklinio amžiaus vaikus, padedant formuoti tipinę jų raidą. Skaitmeniniu mokymosi priemoniu rinkinys edusensus 2022 v3.pdf (emokykla.lt)

Kursas „Mokytojų kompetencijų tobulinimas, skirtas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui“ pasiekiamas virtualioje mokymo(-si) aplinkoje „Moodle“. Įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ patvirtintos 27 mokytojų kompetencijų tobulinimo programos, skirtos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Naudojant programoms parengtą mokymo medžiagą, sukurti kursai pagal mokomuosius dalykus, sudarant galimybę tiek mokymo dalyviams, tiek ir besidomintiems ugdymo atnaujinimu susipažinti su ugdymo turinio atnaujinimo ypatumais. 

Atnaujintų bendrųjų programų diegimas

Švietimo portalas | Bendrasis ugdymas (emokykla.lt)

Kaip pasiruošti ATNAUJINTO TURINIO diegimui

 

Skip to content