Atnaujinta:   2022-2-18

Pirmininkė – Aušrelė Gicevičienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Sekretorė – Rasa Zėringienė, logopedė.

Lina Brazienė, jungtinės dorinio ugdymo, menų, technologijų, fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Danutė Giržadienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Inesa Ruplėnienė, humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Raimonda Adomavičienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Sonata Dulinskienė, pagrindinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė