Atnaujinta:   2022-11-9

Pirmininkė – Aušrelė Gicevičienė;

Sekretorė – Rasa Zėringienė, logopedė, spec. pedagogė;

Jolita Stankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ingrida Siliūnienė, jungtinės dorinio ugdymo, menų, technologijų, fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Danutė Giržadienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Inesa Ruplėnienė, humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Raimonda Adomavičienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Evaldas Ramanciuškas, pagrindinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas;

Rosvita Sanspreiškienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.