Atnaujinta:   2023-1-19

Partizanų g. 22
Radvilėnų pl. 7
Partizanų g. 22
Psichologė 

Kas yra mokyklos psichologas?

Pagrindinis mokyklos psichologo tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenei – mokiniams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo bei mokymosi problemas.

Mokyklos psichologo pagrindinės veiklos kryptys:

 • Psichologinis konsultavimas

Mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.

 • Psichologinis įvertinimas

Mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius

 • Psichologinis švietimas

Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

 • Darbas psichologinių problemų prevencijos srityje

Psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas. Dalyvavimas mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Kada kreiptis į mokyklos psichologą?

 • Kai pakinta vaiko elgesys, emocijų raiška ir jūs nežinote, kaip tokiu atveju elgtis.
 • Kai vaikas pradeda skųstis bloga savijauta (pilvo skausmai, pykinimas, nemiga ir pan.) ir dėl
 • to praleidžiama vis daugiau pamokų.
 • Kai šeimoje ar vaiko asmeniniame gyvenime įvyksta staigus pasikeitimas, vaikas su jumis nenori dalintis išgyvenimais ir jums tai kelia nerimą.
 • Įvairiais gyvenimo atvejais, kai esate sutrikęs ir nežinote, kaip su vaiku kalbėtis bei elgtis.

 

Kada mokiniui teikiama pagalba?

Pagalba mokiniui mokykloje teikiama, kai kreipiasi:

 

 • mokinys (jei kreipiasi savarankiškai gaunamas tėvų sutikimas);
 • mokinio tėvai/globėjai
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų/ sutikimą;
 • psichologinės pedagoginės tarnybos pažymoje yra pateikta rekomendacija teikti psichologinę pagalbą.

Jei Jums atrodo, kad Jūsų vaikas turi vienokių ar kitokių sunkumų, kviečiame drąsiai  kreiptis

Psichologė Jekaterina Gavrilova

PsichologėKontaktaiKonsultacinio darbo laikas
Jekaterina GavrilovaEl. paštas jekaterina.gavrilova@brazdzionis.ltAntradienis 9.00-11.30
12.00-15.00
+370 609 98523Trečiadienis8.00-11.30
12.00-15.00
320 kabinetasKetvirtadienis9.00-11.30
12.00-15.00
Penktadienis9.00 – 11.30
12.00-13.36

Radvilėnų pl. 7

Psichologė

Mokyklos psichologo darbo tikslas

„Stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais)“

Veiklos uždaviniai:

 • tirti, analizuoti kylančias psichologines problemas ir ieškoti efektyvių problemos sprendimo būdų;
 • užtikrinti psichologinį švietimą mokiniams, jų tėvams ir pedagogams aktualiais psichologiniais klausimais.

 

Mokyklos psichologo pagrindinės veiklos kryptys:

 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
 • įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

 

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (reikalingas tėvų sutikimas);
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Švietimo pagalbos tarnybos pažymoje yra pateikta rekomendacija teikti psichologinę pagalbą.

 

Kas gali kreiptis?

Visi mokyklos mokiniai, jų tėvai (globėjai) ir mokytojai.

Dėl ko mokiniai gali kreiptis į mokyklos psichologą?

 • Nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes.
 • Turi bendravimo problemų su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais.
 • Sunkiai sekasi susirasti draugų.
 • Nepritampama savo klasėje.
 • Kamuoja nerimas ir baimė.
 • Jaučiasi vieniši.
 • Turi mokymosi sunkumų.
 • Skriaudžia, tyčiojasi kiti vaikai.
 • Nori išmokti suvaldyti pyktį ir agresiją.

 

Kada mokinių tėveliai gali kreiptis į mokyklos psichologą?

 • Kai pakinta vaiko elgesys, emocijų raiška, ir tėvai nežino, kaip tokiu atveju elgtis.
 • Kai vaikas pradeda skųstis bloga savijauta (pilvo skausmais, pykinimu, nemiga ir pan.) ir dėl to praleidžiama vis daugiau pamokų.
 • Kai šeimoje ar vaiko asmeniniame gyvenime įvyksta staigus pasikeitimas, vaikas su tėvais nenori dalintis išgyvenimais, ir tai tėvams kelia nerimą.

Kaip teikiama pagalba?

 • Susitariate dėl tinkamo susitikimų laiko. Konsultacija vyksta vieną kartą per savaitę, apie 45 minutes.

Psichologė Regina Valaitienė

PsichologėKontaktaiKonsultacinio darbo laikas
Regina Valaitienėel. paštas regina.valaitiene@brazdzionis.ltPirmadienis12:00-15:00
Antradienis10:00 -12:00
12:30- 15:00
Trečiadienis10:00 -12:00
12.30 -15.00
Ketvirtadienis11.00 -12:00
12:30-15:30

Skip to content