Atnaujinta:   2024-3-27

Priėmimas
Tvarkaraščiai
Pedagogai
Atostogos
Priėmimas

Mokinių priėmimas

                Prašymai pradėti mokytis nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti nuo 2024 m. kovo 15 d. (nuo 12 val.) iki gegužės 31 d. elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt/

Mokyklos pristatymas
Planuojami klasių komplektai
Bendra informacija
Kauno m. savivaldybės informacija
Aptarnaujama teritorija
Mokyklos pristatymas

 

Planuojami klasių komplektai

Atnaujinta:   2024-3-27

KlasėPriešmokyklinė 7val.IIIIIIIVVVIVIIVIII
Klasių skaičius134333432
Mokinių skaičius206688666669926958
Laisvos vietos20661282691030

Kauno m. savivaldybės informacija

Pedagogai

Pradinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
Pradinis ugdymas

Pavardė, vardas

Pareigos

Kontaktai

Bankauskaitė Natalija

2b klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
natalija.bankauskaite@brazdzionis.lt

Baranauskienė Aušrelė

1b klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ausrele.baranauskiene@brazdzionis.lt

Biknienė Kristina

3a klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
kristina.bikniene@brazdzionis.lt

Čiupailienė Jūratė

3ar klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
jurate.ciupailiene@brazdzionis.lt

Kilikevičiūtė Miglė

3b klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
migle.kilikeviciute@brazdzionis.lt

Dabrilaitė Inga

4b klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
inga.dabrilaite@brazdzionis.lt

Giržadienė Danutė

4ar klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
danute.girzadiene@brazdzionis.lt

Kavaliauskienė Lina

2ar klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
lina.kavaliauskiene@brazdzionis.lt

Mikailienė Lina

1a klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
lina.mikailiene@brazdzionis.lt

Ragauskienė Daiva

1ar klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
daiva.ragauskiene@brazdzionis.lt

Puzinovienė Gitana

4a klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
gitana.puzinoviene@brazdzionis.lt

Norbutienė Ingrida

1br klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja;

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ingrida.norbutiene@brazdzionis.lt

Aistė Milmontienė

2a klasės vadovė
Pradinių klasių mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
aiste.milmontiene@brazdzionis.lt

 

Pagrindinis ugdymas

Pavardė, vardas

Pareigos

Auklėjama klasė

Kontaktai

Baltramaitienė Rasa

Fizinio ugdymo mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rasa.baltramaitiene@brazdzionis.lt

Ališauskienė Marytė

Chemijos,  Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
maryte.alisauskiene@brazdzionis.lt

Andriuškevičius Antanas Vladas

Fizinio ugdymo mokytojas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
antanas.andriuskevicius@brazdzionis.lt

Čibirienė Asta

Technologijų mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
asta.cibiriene@brazdzionis.lt

Dulinskienė Sonata

Anglų kalbos mokytoja

7ar klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
sonata.dulinskiene@brazdzionis.lt

Gicevičienė Aušrelė

Matematikos mokytoja

6b klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ausrele.giceviciene@brazdzionis.lt

Janušonienė Rūta

Lietuvių kalbos mokytoja

6ar klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ruta.janusoniene@brazdzionis.lt

Jazerskienė Rasa

Technologijų mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rasa.jazerskiene@brazdzionis.lt

Jurkšienė Rita

Lietuvių kalbos mokytoja

5b klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rita.jurksiene@brazdzionis.lt

Kaniauskienė Janina

Anglų kalbos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
janina.kaniauskiene@brazdzionis.lt

Kazlovskis Bronius

Fizinio ugdymo mokytojas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
bronius.kazlovskis@brazdzionis.lt

Keibienė Sonata Kristina

Muzikos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
sonata.keibiene@brazdzionis.lt

Kijauskienė Rita

Muzikos mokytoja

5ar klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rita.kijauskiene@brazdzionis.lt

Miežanskas Giedrius

Dorinis ugdymas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
giedrius.miezanskas@brazdzionis.lt

Mickevičienė Kristina

Lietuvių kalbos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
kristina.mickeviciene@brazdzionis.lt

Miliukevičienė Diana

Geografijos mokytojas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
diana.miliukeviciene@brazdzionis.lt

Nagelienė Laimutė

Dailės mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
laimute.nageliene@brazdzionis.lt

Naginytė Ramūnė

Matematikos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ramune.naginyte@brazdzionis.lt

Paulaitienė Vitalija

Dailės mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
vitalija.paulaitiene@brazdzionis.lt

Pralgauskienė Regina

Prancūzų kalbos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
regina.pralgauskiene@brazdzionis.lt

Ramanciuškas Evaldas

Istorijos mokytojas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
evaldas.ramanciuskas@brazdzionis.lt

Rancienė Rasa

Lietuvių kalba

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rasa.ranciene@brazdzionis.lt

Ruplėnienė Inesa

Anglų , istorijos mokytoja

7a klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
inesa.rupleniene@brazdzionis.lt

Matušaitienė Nijolė

Rusų kalbos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
nijole.matusaitiene@brazdzionis.lt

Sadauskas Algirdas

Technologijų mokytojas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
algirdas.sadauskas@brazdzionis.lt

Sanspreiškienė Rosvita

Matematikos mokytoja

8b klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rosvita.sanspreiskiene@brazdzionis.lt

Siliūnienė Ingrida

Fizinio ugdymo mokytoja

8a klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ingrida.siliuniene@brazdzionis.lt

Spingytė Aušra

Anglų kalbos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ausra.spingyte@brazdzionis.lt

Titenienė Ingrida

Biologija/ Gamta ir žmogus

8ar klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ingrida.titeniene@brazdzionis.lt

Ambrulis Rimvydas

Technologijų mokytojas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
rimvydas.ambrulis@brazdzionis.lt

Valasevičienė Ingrida

Geografijos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
ingrida.valaseviciene@brazdzionis.lt

Kristina Budreikienė

Anglų kalbos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
kristina.budreikiene@brazdzionis.lt

Algimantas Ramanauskas

Fizikos mokytojas

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
algimantas.ramanauskas@brazdzionis.lt

Jolita Stankevičienė

IT mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
jolita.stankeviciene@brazdzionis.lt

Daiva Dumbliauskė

Vokiečių k. mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
daiva.dumbliauske@brazdzionis.lt

Veronika Višimerskaitė

Tikybos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas:
veronika.visimerskaite@brazdzionis.lt

Gintarė Urbaitytė Vitkauskė

Istorijos mokytoja

5a klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas: gintare.urbaityte@brazdzionis.lt

Skaistė Bajorinaitė Kasparavičienė

Fizinio ugdymo mokytoja

5br klasės vadovė

Tel. +370 37  312004
El. paštas: skaiste.bajorinaite@brazdzionis.lt

Guoda Terleckytė

Ispanų kalbos mokytoja

Tel. +370 37  312004
El. paštas: skaiste.bajorinaite@brazdzionis.lt

 

Atostogos

1-4 kl. mokiniams
5-8 kl. mokiniams
1-4 kl. mokiniams

Atostogos

Pradžia

Pabaiga

Rudens

2023-10-30

2023-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2023-12-27

2024-01-05

Žiemos

2024-02-19

2024-02-23

Pavasario (Velykų)

2024-04-02

2024-04-05

Vasaros

2024-06-10

2023-08-31

 

5-8 kl. mokiniams

Atostogos

Pradžia

Pabaiga

Rudens

2023-10-30

2023-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2023-12-27

2024-01-05

Žiemos

2024-02-19

2024-02-23

Pavasario (Velykų)

2024-04-02

2024-04-05

Vasaros

2024-06-25

2024-08-31

 

Skip to content