Atnaujinta:   2022-11-15

           Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“.

             Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau…

             Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos 2019-12-09 sutartis Nr. SR-836

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos veiklos tobulinimo planas

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos veiklos tobulinimo ataskaita

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos veiklos tobulinimo plano, patvirtinto 2022-01-20 direktoriaus įsakymu Nr. (1.3) V-8, patikslinimas Nr.1

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“