Atnaujinta:   2023-5-23

           Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“.

             Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau…

             Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos 2019-12-09 sutartis Nr. SR-836

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos veiklos tobulinimo planas

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos veiklos tobulinimo ataskaita

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos veiklos tobulinimo plano, patvirtinto 2022-01-20 direktoriaus įsakymu Nr. (1.3) V-8, patikslinimas Nr.1

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos veiklos tobulinimo plano, patvirtinto 2022-01-20 direktoriaus įsakymu Nr. (1.3) V-8, patikslinimas Nr.2

Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo lapas
Asmeninės pažangos stebėjimo lapas

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

 

Individualaus darbo kabinetai
Technologijų kulinarijos kabinetas
Mokomieji kabinetai
Lauko klasė
Edukacinės aplinkos
Akustinė sistema
Individualaus darbo kabinetai

Įstegti kabinetai personalizuotam ugdymui organizuoti.

Technologijų kulinarijos kabinetas

Įrengtas 16 darbo vietų technologijų  kulinarijos kabinetas

 

Mokomieji kabinetai

Įrengta gamtos mokslų laboratorija, informacinių technologijų kabinetas, užsienio kalbų kabinetas.

Lauko klasė

Įrengtos dvi lauko klasių erdvės.

Edukacinės aplinkos

Prasmingam mokinių laisvalaikiui įrengtos erdvės.

Akustinė sistema

Įsigyta akustinė sistema mokyklos renginiams.

 

Veiklos
Integruota pamoka
Medžiagų tirpumas vandenyje
Tiriame augalus
Burbulų šėlsmas
Draugoteka
Mažieji gamtos tyrėjai
Aš esu knyga, perskaityk mane
Jaunasis Einšteinas
Knyga mūsų pasaulyje
Integruota pamoka

Integruota pamoka: pasaulio pažinimas, matematika, priešgaisrinė sauga. 3b klasės suvaldytos stichijos: ugnis, oras, vanduo. Mišinio sąvokos įtvirtinimas. Medžiagų svėrimas ir maišymas.

Medžiagų tirpumas vandenyje

Medžiagų tirpumas vandenyje. Sąvokos tirpalas - skystas medžiagų mišinys, gaunamas tirpinant medžiagas tirpiklyje - įtvirtinimas.

Tiriame augalus

3b klasės ilgalaikis tyrimas. Tiriame augalus.

Burbulų šėlsmas

3b ,,Burbulų šėlsmas". Medžiagų maišymas. Tirpalo gavimas ir eksperimentavimas.

Draugoteka

5-6 klasių mokiniai tęsė pažintį su interaktyvaus žaidimo „Draugoteka“ herojais.

 

 

Mažieji gamtos tyrėjai

#STEAM  bandymas ,,Skirtingo tankio skysčių suliejimas".

Aš esu knyga, perskaityk mane

1 – 4 klasių mokinių netradicinė pamoka "Aš esu knyga, perskaityk mane“

 

Jaunasis Einšteinas

Mokiniai dalyvavo respublikinėje praktinėje konferencijoje ,,Jaunasis Einšteinas".

Knyga mūsų pasaulyje

Mūsų mokyklos  mokiniai dalyvavo Respublikinėje mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų konferencijoje „Knyga mūsų pasaulyje“ .

 

Skip to content