Atnaujinta:   2022-9-29

2022–2023 mokslo metai

Deobald Danguolė Direktorė
Andrašiūnienė  Alma Meninio ugdymo mokytoja
Arbačiauskienė Gintarė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Lina Galinienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Drulytė Deimantė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Lekstutytė Ugnė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Meslinaitė Deimantė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aurelija Putonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Paliokaitė Simona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Petrylienė Gintarė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Edita Šerkšniovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Petrošiūtė Simona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jurita Raugevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Bespalovienė Ilma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Žvirblytė Raminta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jakelaitienė Ernesta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pečionaitienė Nida Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Klimašauskienė Jurgita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Adomavičienė Raimonda Pradinių klasių mokytoja
Baranauskienė Aušrelė Pradinių klasių mokytoja
Biknienė Kristina Pradinių klasių mokytoja
Čiupailienė Jūratė Pradinių klasių mokytoja
Dabrilaitė Inga Pradinių klasių mokytoja
Giržadienė Danutė Pradinių klasių mokytoja
Kavaliauskienė Lina Pradinių klasių mokytoja
Mikailienė Lina Pradinių klasių mokytoja
Ragauskienė Daiva Pradinių klasių mokytoja
Kilinkevičiūtė Miglė Pradinių klasių mokytoja
Zbarauskienė Daiva Pradinių klasių mokytoja
Puzinovienė Gitana Pradinių klasių mokytoja
Ališauskienė Marytė Chemijos mokytoja
Andriuškevičius Antanas Vladas Fizinio ugdymo mokytojas
Baltramaitienė Rasa Fizinio ugdymo mokytoja
Čibirienė Asta Technologijų mokytoja
Dulinskienė Sonata Anglų kalbos mokytoja
Gicevičienė Aušrelė Matematikos mokytoja
Janušonienė Rūta Lietuvių kalbos mokytoja
Jazerskienė Rasa Technologijų mokytoja
Jurkšienė Rita Lietuvių kalbos mokytoja
Kaniauskienė Janina Anglų kalbos mokytoja
Kazlovskis Bronius Fizinio ugdymo mokytojas
Keibienė Sonata Kristina Muzikos mokytoja
Kijauskienė Rita Muzikos mokytoja
Dumbliauskė Daiva Vokiečių kalbos mokytoja
Miežanskas Giedrius Dorinis ugdymas
Mickevičienė Kristina Lietuvių kalbos mokytoja
Miliukevičienė Diana Geografijos mokytoja
Nagelienė Laimutė Dailės mokytoja
Naginytė Ramūnė Matematikos mokytoja
Ramanauskas Algimantas Fizikos mokytojas
Budreikienė Kristina Anglų kalbos mokytoja
Paulaitienė Vitalija Dailės mokytoja
Pralgauskienė Regina Šokių mokytoja
Miglė Končienė Šokių mokytoja
Ramanciuškas Evaldas Istorijos mokytojas
Rancienė Rasa Lietuvių kalba/Žmogaus sauga
Ruplėnienė Inesa Anglų, istorijos mokytoja
Matušaitienė Nijolė Rusų kalbos mokytoja/Žmogaus sauga
Sadauskas Algirdas Technologijų mokytojas
Sanspreiškienė Rosvita Matematikos mokytoja
Siliūnienė Ingrida Fizinio ugdymo mokytoja
Spingytė Aušra Anglų kalbos mokytoja
Ambrulis Rimvydas Technologijų mokytojas
Titenienė Ingrida Biologija/ Gamta ir žmogus
Valasevičienė Ingrida Geografijos mokytoja
Stankevičienė Jolita IT mokytoja
Vainilavičienė Guoda Neformaliojo švietimo mokytoja
Arcinavičienė Audronė Logopedė
Giedraitienė Vilma Socialinis pedagogas
Šabūnienė Daiva Socialinis pedagogas
Valaitienė Regina Psichologas
Jekaterina Gavrilova Psichologas
Edita Čečkauskienė Logopedas
Rasa Zėringienė Logopedas
Vaida Šaduikytė Logopedas
Lina Pipinienė Pradinių klasių mokytoja