Daugiau nei prieš šimtą metų belgų dramaturgo Maurice’o Maeterlincko vaizduotė paleido į pasaulį Žydrąją paukštę, tapusią nesugaunamos laimės simboliu. Lig šiol žmonės ieško šios mistinės būtybės, siekdami ją sugauti ir uždaryti į narvelį arba, kitaip tariant, mėgina sučiupti savo laimę ir išsaugoti ją amžiams, dažnai nesuvokdami, kad laimės vaikytis nereikia, reikia išmokti ją regėti.
Spalio 23 d. 5ar klasės mokiniai ir jų tėveliai Kauno dramos teatre žiūrėjo spektaklį ,,Žydroji paukštė”.
Išvyką organizavo klasės auklėtoja R.Janušonienė