Kauno Bernardo Brazdžionio Mokinių tarybos atstovai spalio 27 d. aplankė Kauno Petrašiūnų kapines ir pagerbė poeto, Kauno miesto garbės piliečio, VDU garbės daktaro Bernardo Brazdžionio kapą. Pabuvome rimtyje, prisimindami poeto slapyvardžius (Vytė Nemunėlis, J. Brazaitis, J. Stebeikis, B. Brn., B. Nardis Brazdžionis, Bern. Žvainius, J. Braz., Jaunasis Vaidevutis, B. Br. Gintvytis, B. Nardis, J. Žadeikis, A. Pagramantis, Mikas Lašavikas, Jonas Baika, M. Kiškutis, V. Klevelis), poeto biografijos faktus, kūrybą.