1941 metų birželio 14 dieną, 3 val. ryto, sovietų represinės struktūros pradėjo masiškai tremti Lietuvos gyventojus į atokias šiaurines teritorijas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, per keletą dienų į gyvulinius vagonus sugrūsta ir iš Tėvynės išvežta apie 18 tūkst. Lietuvos gyventojų.

             Šių metų birželio 14 dieną 8b klasės mokiniai su mokytoja K. Mickevičiene dalyvavo projekte “Istoriniai skaitymai. Istorija poezijoje ir prozoje”, skirtame Gedulo ir vilties dienai. Skaitymai vyko Tautos atminties kambaryje, kuriame mokiniai ne tik skaitė ištraukas iš tremtinių atsiminimų ir jų sukurtą poeziją tremties tema, bet ir galėjo pamatyti autentiškus daiktus parvežtus iš lagerių: lagaminus, kryželį, rožančių, maldaknyges, staltiesę, daiktus, kurie padėjo nepalūžti, iškęsti šiaurės šaltį, badą, ligas ir išsaugoti žmogiškumą bei norą grįžti į tėvynę. Tautos atminties kambario įkūrėja V. Adomkienė, papasakojo minėtų eksponatų atsiradimo istorijas ir savo šeimos, artimųjų patirtus išgyvenimus ir tremtį.