Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla kartu su partneriu Kauno švietimo inovacijų centru š.m. birželio 6 d. pakvietė Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų atstovus pasidalinti įgyvendinto Europos Sąjungos projekto “Kokybės krepšelis” patirtimi respublikinėje nuotolinėje konferencijoje “Tvarus išteklių panaudojimas vaiko ūgčiai”. Konferencijoje dalyvavo Širvintų, Palangos, Gargždų, Kauno, Pasvalio mokyklų mokytojai, specialistai, administracijos darbuotojai. Konferencijos tikslas ir uždaviniai buvo pasidalinti projekto „Kokybės krepšelis“ sudedamųjų veiklų patirtimis, ugdant mokinį, aptarti mokinių pažangos galimybes, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi apie ugdymo diferencijavimą ir SUP vaikų įtraukųjį lavinimą mokykloje, pasidalinti patirtimi apie edukacinių erdvių ir tvaraus ugdymo priemonių panaudojimą. Dėkojame renginio dalyviams! Konferencijos akimirkos.

Skip to content