Spalio 28 dieną 5ar klasės mokiniai dalyvavo Simajudo mugėje ir šventiniame renginyje, kuriam atsakingai ruošėsi ir šauniai pasirodė.
Klasės auklėtoja