„Šimtą metų gyvensiu vaikų širdelėse…“ – tai tradicinis  1-4 klasių mokinių poezijos ir kūrybinių darbų projektas, skirtas poetui Bernardui Brazdžioniui. Šiais metais projekto dalyviai inscenizavo pasakas, pasakėčias, padavimus, lietuvių liaudies dainas, grojo dūdelėmis, dainavo.  1a klasės mokiniai inscenizavo pasaką „Ropė“, mokytoja D. Zbarauskienė; 1b klasės mokiniai  – A. Matučio pasakėčią „Tuoj ir rytoj“, mokytoja R. Adomavičienė; 2a klasės mokiniai vaidino „Pamoka“, mokytoja K. Bikienė;  2b klasės mokiniai grojo dūdelėmis “Graži mūsų šeimynėlė” ir dainavo dainą „Balionėliai“, mokytoja M. Kilikevičiūtė; 3a klasės mokinia vaidino  „Gedimino sapną“, mokytoja G. Puzinovienė;  3b klasės mokiniai inscenizavo  lietuvių liaudies dainą „Seku seku pasaką“, mokytoja I. Dabrilaitė; 4a klasės mokiniai pastatė spektaklį „Vilkas ir septyni ožiukai“, mokytoja L. Mikailienė. Mokiniai kartu su tėveliais gamino kostiumus, dekoracijas, atliko kūrybinius darbus.

      Mokinių ir mokytojų parengtuose vaidinimuose, spektakliuose galima rasti visko: atspindėtų tikrų istorinių įvykių, perpasakotų miesto legendų ir įvairiausių netikėtumų. Svarbu suprasti, kad mokinių profesiniam brandumui didelės reikšmės turi intensyvi kūrybinė veikla. Todėl mokykloje kiekvienais metais organizuojami renginiai, skatinantys mokinių kūrybiškumą ir gebėjimų tobulinimą.